tpzs@freemail.hu        turcsanyine.perge.zsuzsanna
TURCSÁNYINÉ PERGE ZSUZSANNA OKLEVELES ASZTROLÓGUS SZOLNOK SZANDAI S. U. 35.
BEJELENTKEZÉS: 06 30 482-6438 VÁROM KEDVES ÜGYFELEIMET MOST MÁR SKYPE-ON IS
 
 

Cikkek:

Témakörök Tanulmányok

Programok:

Chart
Tanulmányok
Sors a horoszkóp mögött

Tartalom

 

Bevezetés 5

A) B. életének főbb eseményei 6

B) Jellem a radix alapján

I.) Képletkontúr 8

II.) A bolygók hatása B. jellemére 11

C) Egészség

I.) Egészség, betegséghajlamok 17

II.) Motorbaleset 20

1.) Balesetre utaló tényezők a születési képletben 20

2.) Balesetre utaló tényezők a segédhoroszkópokban 21

D) Kapcsolatok a képletben

I.) B. kapcsolatai nagyvonalakban 30

II.) Szerelem, házasság 31

1.) Találkozás a későbbi férjjel 33

2.) Esküvő 36

3.) Válás 41

III.) Gyerekek 47

1.) Első gyerek 47

2.) Második gyerek 51

3.) Koraszülés 53

IV.) Szülők, Nagyszülők 58

V.) Barátok 59

E) Pénzügyi helyzet 60

F) Szinasztria

I.) N. képletének elemzése 62

II.) A két ember képletének összehasonlítása 66

1.) Ascendensek 68

2.) MC-k 69

3.) Napok fényszögkapcsolatai 69

4.) Holdak fényszögkapcsolatai 70

5.) Szerelem és házasság jelölői 70

6.) N. bolygói B. képletében 71

7.) B. bolygói N. képletében 72

Utószó 73

Irodalomjegyzék 74

Bevezetés

A következőkben a radix horoszkóp segítségével egy számomra nagyon érdekes sorsú fiatal elvált nő, B. jellemének főbb vonásait, egészségét, kapcsolatrendszerét, pénzügyeit, és eddigi életének néhány eseményét szeretném asztrológiai szemmel megvilágítani. Eredetileg sokkal több életeseményt szerettem volna elemezni, az események sokasága miatt azonban szelektálnom kellett. A rengeteg életeseményből igyekeztem az általam fontosabbnak tartott eseményeket kiválasztani. Így hely és idő hiányában egészségügyi, társkapcsolati és családi vonatkozású eseményeket fogok megvizsgálni. Az eseményeket szolár és progresszió horoszkópok segítségével elemzem. A dolgozatom befejezéseként B. jelenlegi (az írás elkészültekor már csak volt) partnerével való kapcsolatára térnék ki szinasztriában.

Jelenleg az asztrológiai tanulmányaimnak még csak a kezdetén járok, igen kevés tapasztalattal rendelkezek, ami úgy érzem még nem jogosít fel engem más emberek életéhez nyúlni. Tudom, hogy az asztrológiát csak rengeteg gyakorlással, horoszkópok százainak tanulmányozásával lehet megtanulni, a fejlődés mértékét pedig fel kell mérni és folyamatosan nyomon kell követni. Ennek jó eszköze lehet e a dolgozat megírása. Ezért igyekszem a választott témámat a jelenlegi tudásszintemnek megfelelően a lehető legjobban feldolgozni. Talán kezdőként nem lesz teljes az elemzésem, és nem lesz helytálló minden következtetésem, de azt hiszem tévedések is a tanulási folyamathoz tartoznak, és még a gyakorlott asztrológusok sem lehetnek mentesek a tévedésektől.

 

A) B. életének főbb eseményei

B. fiatal kora ellenére eddigi élete távolról sem volt mentes a nehézségektől. 1977.07.21.-én született egy kis békési településen. Születése után hat hónappal a szülei elváltak, őt ezek után az anyai nagyszülők nevelték. Édesanyja nem élt velük, ritkán találkoztak, és ha találkoztak sem volt felhőtlen a viszonyuk. 3 éves volt, amikor az édesanya újra férjhez ment, másik városba költözött. Magukhoz vették őt is, de a mostohaapa és családja rendszeresen bántalmazta, így az édesanyja visszaküldte őt saját szüleihez, a kislány nagyszüleihez. Viszonylag jó anyagi helyzetben nevelkedett, nagyszüleivel főleg a nagypapájával nagyon jó kapcsolata alakult ki. Tizennégy éves korában 1991.06.14.-n két éves (?!) kapcsolat és egy kiadós veszekedés után kedvese autóbalesetet szenvedett és meghalt. B. szemtanúja volt a balesetnek. A történtek után négy hónappal 1991. október közepén kismotorral súlyos balesetet szenvedett (a jeges úton túl gyorsan hajtott és lesodródott az útról), amely során a bal lába térdnél teljesen, a jobb lába részben leszakadt. Súlyos fej és gerincsérüléseket is elszenvedett, így egy időre részlegesen le is bénult. A lábait szerencsére sikerült retranszplantálni és többi sérüléséből -a bénulást is beleértve- szerencsésen felépült. Még kórházban volt, amikor imádott nagyapja meghalt. Ez az újabb haláleset már sok volt neki. Komolyan összeroppant, és a kórházi rehabilitáció mellett pszichiátriai kezelésre is szorult. Összesen hat hónapig tartó kórházi tartózkodás után 1992. áprilisában engedték haza, azzal, hogy kontrollra rendszeresen visszajár mind a testi, mind a lelki sérüléseivel kapcsolatban. Még ebben a hónapban megismerkedett a későbbi férjével,és alig 15 évesen teherbe esett. A terhességet a kislány édesanyja és nagyszülei nem fogadták kitörő örömmel. B. édesanyja ragaszkodott az abortuszhoz. Már a kórházban voltak, amikor a fiataloknak sikerült meggyőzni az édesanyát a baba megtartásáról. Ezek után könnyen és komplikációmentesen született meg B. első kisfia. B. és a gyermek apja a kisfiú születése után három hónappal összeházasodtak. Az ifjú házasokat szintén B. nagymamája fogadta be. Egy évvel később B. ismét teherbe esett. Ekkorra már a férjével kezdett megromolni a kapcsolatuk. ezt a terhességet B. nem tudta kihordani, mert vélhetőleg a férje bántalmazása miatt a terhesség 6. hónapjában beindult a szülés, de a hat hónapos kislány magzat életét nem sikerült megmenteni. Az egyre romló kapcsolat ellenére a vetélés után egy évvel megszületett B. második kisfia is. Ebben az évben a nagymama anyagi segítségével sikerült külön lakásba költözniük. A pár kapcsolata ezután annyira megromlott, hogy a férj az új lakásba költözés után elhagyta a feleségét és a két kisgyermekét, majd nemsokára kimondták a válást is. B. a munkája (messze volt a munkahelye és napi két-három órát is ingázott) és időszakos keresete miatt, egyedül nem tudta ellátni a gyerekek nevelését. B. rossz anyagi helyzete miatt a két kisfiú állami gondozásba került. Ők a mai napig is állami gondozásban vannak. B. rendszeresen látogatja őket, és évente többször is kihozza őket magához 1-2 napra. A férje elköltözése után B. életében pár hónapos kapcsolatok sora követte egymást, többször került sor eljegyzésre is, de a házasságig egyszer sem jutottak el ezek a viszonyok. Többnyire ő volt az, aki véget vetett a kapcsolatoknak és mindig egy újabb szerelem kedvéért. Jelenlegi élettársával N.-nel 2000. októberében ismerkedett meg, vele B. ezen legutóbbi kapcsolata közben is több futó viszonya volt, és a dolgozat befejezésekor ez a kapcsolat is szakítással végződött.

 

 

 

B) Jellem a radix alapján

I.) Képletkontúr

B. születésekor éppen a Bak jegy harmadik dekanátusa volt fölkelőben. A születési úr a Szaturnusz. Ha csak az Ascendens jegyéből vonnánk le következtetéseket, akár egy gátlásos, zárkózott, munkamániás, de megbízható, precíz, mind a két lábával a földön álló, komoly emberre következtethetnénk, akinek mindene a karrier és a pénz, és akinek a hivatás elsősége miatt az emberi kapcsolatok háttérbe szorulhatnak. De ha a horoszkópot jobban megvizsgáljuk, akkor egészen más kép tárul elénk. A Bak jegy harmadik dekanátusának ura a Vénusz. A Vénusz már maga érzelmeket, érzéseket csepegtet a Bak zord világába.

B. születési képlete - 1977.07.21, 17 óra 49 perc

Bolygók a jegyekben és a házakban

Az Ascendens jegyén túl az első ami feltűnik, hogy egy kivételével az összes bolygó a képlet nyugati oldalán csoportosul főleg levegő és tűz jegyekben. Szintén erősen kiemelt a déli térfél. Dominálnak a pozitív és kardinális jegyek, évszakok szerint pedig a nyári és őszi jegyek

Ezen bolygócsoportosulások a képletben (a nyugati, a déli, és levegős jegyek nagy aránya) inkább B. kapcsolat és társorientáltságára, világrahangoltságára mutatnak. A levegős és a tűz házak dominációja hatalmas szabadságvágyat és függetlenségérzetet hoz a szülött életébe A levegős jegyek a kapcsolatteremtés vágyát és képességét is mutatják, a kapcsolatok háza pedig megteremti a lehetőséget az ilyen irányú vágyak megvalósulására. Az, hogy ezek a kapcsolatok azonban nem lesznek teljesen felhőtlenek, legalábbis nem olyanok, mint amilyet B. magának elképzelt, az mutatják a megpróbáltatások házaiban elhelyezkedő bolygók (Mars, Hold, Plútó). A születési úr és ugyancsak a megpróbáltatás házai jelzik azokat az egyéb megpróbáltatásokat, amelyeket B.-nek már kicsi gyermekkorától kezdve át kellett élnie. B. szeret emberek között lenni, mindig szüksége van társra, és a saját bevallása szerint sem lenne képes egyedül élni. Szeret a középpontban állni. (déli oldal) Erős akaratú, sokszor akarnok, férfias, kezdeményező személyiség, (pozitív, kardinális föld elemek nélkül), aki könnyen lelkesedik, könnyen választ célokat, és amíg él a lelkesedés, addig mindent bevet vágyainak megvalósulása érdekében. Lelkesedése viszont szalmaláng életű. Vágyainak tárgya gyakran változik (levegős, tűz). Céljai főleg újabb és újabb érzelmi (szexuális) kapcsolatok (Ikrek, Mérleg) létesítésére irányulnak. Az elért eredményeit azonban az örökös izgalom és újdonság iránti igénye miatt nem sokáig tudja élvezni, hamar új kihívás elé néz. A levegős és tüzes jegyek ugyanis idealizmusra, felületességre, csapongásra, változatosság keresésre, és az újdonság izgalmának kedvelésére hajlamosítják a őt általában is, de főleg a e jegyek által elfoglalt sorsterületen.

Feltűnő még hogy a föld jegyeket csak a Bakban álló Ascendens képviseli, és a cselekvés házai is teljesen háttérbe szorultak a radixban. Nincs ami a földön tartsa. Könnyen “elszáll”. Hiányzik a realitásérzék, a racionalitás. Sokszor nem látja át előre a tetteinek következményeit, és nem vállal felelősséget tetteiért.

Pénz és vagyonszerzés vágya mindig csak másodrangú életében, céljai nem a karrierépítésre, sokkal inkább érzelmi kapcsolatok kiépítésére irányulnak. Mivel az Ascendens maga is földies jegyben helyezkedik el, (Bak jegy) ráadásul annak harmadik Bika Vénusz uralta dekanátusában, így a szülöttben fölerősödhet az anyagiak iránti vágy. B. életének eddigi eseményei azonban azt mutatják, hogy elért egzisztenciáját is hajlamos feladni az érzelmi kapcsolatok javára, illetve ha veszélyben érzi a szabadságát. (Előfordult olyan, hogy jómódú vállalkozó vőlegényét hagyta el azért, mert az nem engedte dolgozni, de olyan is, hogy az érte rajongó, magas beosztásban dolgozó, jól megfizetett barátjával szakított egy anyagilag korántsem ilyen előnyös szerelem kedvéért)

Ha csak a cselekvés házainak alacsony pontértékét vesszük alapul (a cselekvést a szülött életében csak a szaturnuszi - és mint ilyen karmikusan gátló hatást kiváltó - leszálló holdcsomópont jelzi), A szülött kiemelkedő karrierjét, sors nem támogatja, és bár dolgos és szereti a (jelenlegi) munkáját, nyughatatlan természete miatt valószínűleg mégsem fog különleges karrierre és nagy vagyonra szert tenni.

A felkelő jegy harmadik dekanátusának uraként a Vénusz “bikás” önzést is hoz a szülött életébe, de lehet egy nagyon fontos másik jelentése is: Csökkentheti a születési úr által okozott megpróbáltatásokat, és védi a szülöttet ezen megpróbáltatások káros hatásai ellen.

Végül a jegyekkel kapcsolatban még megemlíteném azt, hogy ugyan a levegő és tűz jegyek a legszembetűnőbbek a képletben, de a Nap, az MC és az első ház társura az Uránusz által a víz jegyek is megjelennek a radixban. Tehát a vizes befolyást sem szabad figyelmen kívül hagyni az értékeléskor. Ebben az esetben a “víz hatás” az érzelmi labilitásban jelentkezik.

II.) A bolygók hatása B. jellemére

B. levegős-tüzes természetét támasztja alá a születési úr pozíciója a radixban. A Szaturnusz rangvesztve a tüzes Oroszlánban áll. Az Oroszlán a hűvös, tartózkodó Szaturnuszt megtölti energiával, tűzzel, életerővel, önbizalmat és esetenként zsarnokságot is ad neki. Így az az eredeti esszenciális természetét nem tudja kifejteni, és nem képes megfékezni B. életében jelentkező felszínes, állandó változatosságot kereső levegős hatásokat. A Szaturnusz talán csak az állandó (szerelmi) újdonságkeresést stabilizálja az 5. házas Ikrek Vénuszhoz kapcsolódó szextilje által.

Az Ascendensnek, amely a szülöttet magát, annak testi és lelki tulajdonságait reprezentálja, csak egyetlen gyenge quincunx fényszöge van a Merkúrtól (az ötödik, hatodik és nyolcadik ház ura), illetve a Merkúrral való együttállásán keresztül a Szaturnusztól. Ez a VII. házból, az Oroszlánból sugárzott fényszög jelezheti B. személyiségében, hogy könnyen köt új ismeretségeket, szereti a társaságot és nagyon szeret beszélni. Talán kicsit vehemensebben hozza a másik tudomására a véleményét, illetve védelmezi álláspontját. (Merkúr az Oroszlánban, illetve az Ikrek Mars szextil Nap) A gyenge, támadott Szaturnusz rossz fényszögben az ascendenst támadó Merkúrral okozhat kommunikációs gondot és beszédhibát, de nála mérsékelt hadaráson kívül nem jelentkezik semmi különösebb gond a beszédben. Ez az aspektus bár jó emlékezőképességet ad a szülöttnek, nem tudja a Merkúr által is jelezte szellemi és szerelmi állhatatlanságot megfegyelmezni. Pozitívum a két bolygó együttállásában a munkaszeretet. B. szeret dolgozni, megbízható, jó munkaerő, akinek a képességeit elismerik a munkahelyén. (pékként dolgozik).

A képletben kiemelt jegy az Ikrek, amelyben három bolygó is áll: a Mars, a Jupiter és a Vénusz. A Mars gyors észjárást, de türelmetlen, felpörgetett, impulzív személyiséget és erős nyugtalanságot jelez. A Jupiter a sokoldalú érdeklődést, “szalmaláng” lelkesedést, társaságszeretetet, és az ötödik házban szerelmi kapcsolatokra való hajlamot is ad. Hasonlóan a Vénusz az Ikrekben jelzi azt, hogy B.-t a változatosság és főleg a szerelmi (5. ház) változatosság szórakoztatja, ráadásul a Vénusz a Jupiterrel egyetemben segíti B.-t abban, hogy könnyen alakítson ki kapcsolatokat. Az Ikrek Vénusz (a Neptunusszal fényszög kapcsolatban) nem csak élénk társasági életet, hanem irodalmi-művészi hajlamokat is jelezhet. (néha szerelmes verseket ( Ikrek ötödik ház) ír). Az Ikrekben elhelyezkedő mindhárom bolygó (főleg, hogy ebből kettő az ötödik házban helyezkedik el) erős szexualitást, sok szerelmi kapcsolat lehetőségét adja, és hajlamossá teszi B.-t a szerelmi téren elkövetett túlzásokra. Nem tud stabil érzelmi kapcsolatokat kialakítani, mivel az Ikrek labilitása miatt érzelmei csaponganak, vágyának tárgyai gyorsan váltakoznak, és gyakran nem tudja eldönteni melyik férfit akarja igazán. Egy-egy “barátságot” hamar megun és hamar továbblép. Ez a három bolygó jelzi azt is, hajlamos arra, hogy párhuzamosan több férfival tartson fel “érzelmi” a kapcsolatot. A szenvedélyes és talán pusztító szexualitást erősíti a Vénusz trigonja a 8. házas Plútóhoz.

A Nap helyzete a VII. házban a Rákban (mundán IV. ház) és a Holdnak a VII. ház urának helyzete a Mérlegben a (mundán VII. házban) arról tanúskodik, hogy a szíve mélyén ő egy szerelmen alapuló kiegyensúlyozott családi és házaséletre vágyik, amit azonban megtorpedóznak az ingadozó hangulat (Nap a Rákban) hamar ellobbanó érzelmek és a vágy az újabb és újabb ismeretségek kialakítására. A sűrűn váltakozó szerelmi kapcsolatokat erősíti a Vénusz oppozíciója a Neptunusszal fényszög is. De ez a fényszög jelzi a B. szerelmi életében fennálló kaotikus állapotokat, szerelmi zűröket és a szerelmi csalódásokat, esetleg plátói vagy beteljesületlen vágyakat. Ebben a képletben a Nap és a Vénusz fényszöge a Neptunuszhoz jelzi azt is, hogy szerelmi téren hajlamos “elrugaszkodni a talajtól”. Annyira szeretné megtalálni a megfelelő partnert, hogy választottját idealizálja. Ez szükségszerűen mindig kiábránduláshoz, újabb és újabb csalódásokhoz vezet. Hamar “ugrik” a kapcsolataiba, pár napos ismeretség után összeköltözik valakivel, még mielőtt megismerné a jelöltet. (Vénusz- Neptunusz oppozíció, Jupiter-Uránusz seskiquadrat) Mindazonáltal kapcsolataiban, míg részéről tart a vonzódás, melegszívű és önzetlen is tud lenni, és párjáért képes mindent megtenni. (Vénusz oppozíció Neptunusz).

A Bak érdekeltséggel rendelkező emberek (Bak Ascendens, több bolygó a Bak jegyben, születési úr a Bakban) nem érzelmes típusok. Gyakran nem tudják vagy nem akarják kimutatni érzéseiket.

Előnyösen befolyásolja az érzelmi nyitottságot és az érzelmek szabadabb, könnyedebb kifejezését az, hogy a Szaturnusz ura a Nap éppen még a Rák jegyben van, a Vénusz sextillel, a Hold semiquadrattal kapcsolódik a Szaturnusz Merkúr együttálláshoz. A Nap szintén segítő fényszöggel kapcsolódik a Holdhoz. Ez utóbbi fényszög érzelmes természetet és néha ingadozó hangulatot is hozhat.

A Nap és Mars közötti sextil fényszög akaraterőt, energiát ad a kihívások legyőzéséhez. Hasonlóképp a Mars és Hold közötti 120 fokos fényszög (tűz-víz) miatt B.-t erős érzelmi reakciók jellemzik, és hasonlóan a Mars Naphoz kötődő fényszögéhez vállalkozó szellemet, talpraesettséget mutat, de azt is, hogy türelmetlen, hamar dühbe gurul, a kommunikációja néha “erősebb”, és esetleg erőszakosan próbálja érvényre juttatni az akaratát. A Hold helyzete a Mérlegben szintén hozhat érzelmi labilitást, amint két álláspont között ingadozik. A jegyhelyzet (megerősítve a levegős jegyek, a horoszkóp nyugati oldalának és a kapcsolati házak (5, VII, 11) kiemeltségével) szintén a kapcsolatorientáltságot hozza előtérbe. Akkor érzi jól magát, ha sok barátja van, sok ember veszi körül. Fontosak a szoros emberi kapcsolatok az érzelmi biztonságához. A sok egyedüllét érzelmi, pszichés szempontból valószínűleg nem tenne jót neki. Ez a pozíciója a Holdnak nem feltétlenül kedvez a hűségnek a kapcsolatokon belül.

A Hold 8. házbeli pozíciója jó intuíciót, és tehetséget hoz az okkultizmus, parapszichológia stb. témái iránt. Maga is már egész fiatalon közel került a halálhoz részint a környezetében bekövetkezett halálesetek, részint a saját életében bekövetkezett súlyos baleset kapcsán.

A Merkúr quadratja az MC-IC tengelyhez az Ascendenshez kapcsolódó 150 fokos szöghöz hasonlóan alátámasztja a nyughatatlan jellemet. Hamar változik a véleménye a dolgokról, gyakran változtat munkát, de még gyakrabban változtat otthont. Gyakorlatilag állandóan költözik.

A Merkúr fényszöge a Neptunusszal jó képzelőerőt ad, de problémákat okozhat az, hogy hajlamos kiszínezni, felfújni a valóságot. Sokszor még maga is elhiszi azt amit mond, még akkor is, ha az nem teljesen fedi a valóságot.

Mivel a Merkúr a radixban a VII. házban áll ez azt feltételezheti, hogy a párkapcsolatok és társas kapcsolatok kialakításánál a szerelem mellett az észérvek is hangsúlyt kapnak. Ez is előfordul. A Merkúron kívül a VII. házban azonban még két bolygó áll, tehát a VII. ház ügyeinek elemzésekor ezt a két bolygót sem szabad figyelmen kívül hagyni. Én inkább azt vettem észre, hogy B.-nél az érzelmek, a partner idealizálása nagyobb szerepet kap és gyakran az észérveknek teljesen ellentmondó társat választ magának, akivel reménye sincs arra, hogy hosszútávú, jól működő partnerkapcsolatot alakítson ki.

A Vénusz és Jupiter hatásairól már írtam. Ez a két bolygó az Ikrek jegyben áll. B. számára fontos a szabadság és a változatosság az élete minden területén, de e két bolygó 5. házbeli pozíciója alapján főleg a szerelmi kapcsolatokban. Könnyen alakít ki kapcsolatokat. (Szerelmi) Kapcsolatai nem stabilak.

Minden kapcsolata kezdetén tele van álmokkal, mivel nem látja a valóságot, ezért elkerülhetetlenül jönnek a csalódások, amik azért mégsem érintik túl mélyen. (Vénusz Neptunusz szembenállás) A Vénusz Plútóval való fényszögkapcsolata tüzet, hevességet és féltékenységet visz a kapcsolatokba (akár féltékenységi jelenetekkel) és a felek egyike vagy mindkét fél meg akarja szerezni a másik fölötti irányítást. Nem elképzelhetetlen, hogy ez a fényszög a Mars Plútó kapcsolattal egyetemben fiatalkorban elszenvedett szexuális bántalmazást és/vagy szexuális gondokat is takarhat.

A Mars helyzete az Ikrekben nem csak szexuális téren jelez aktivitást, nyugtalanságot, de a 3. ház uraként a IV. házas Ikrekben gyakori költözést, ingázást a munkahely és otthon között is jelezhet. Egyébként egy felpörgetett, nyugtalan, türelmetlen személyiséget indukálhat.

 

 

 

C) Egészség

I.) B. egészsége, betegséghajlamok

Az egészség-betegség viszonyt az Ascendens, születési úr, a Nap, a Hold, a IV., 6., 8.,12., házak urai, illetve az ezekben a házakban álló és/vagy kapcsolatba kerülő bolygók figyelembe vételével kell vizsgálni. Az Ascendens és annak ura az egészségre, veleszületett testi él lelki adottságokra utal, illetve az a jegy, amelyben az Ascendens áll potenciálisan érzékeny testrész(eke)t jelöl. A IV. ház jelezheti az öröklött, a 6. ház a szerzett betegségeket. A 8. ház uralhat balesetekre, operációkra, halálesetekre, a 12. ház pedig tartósabb ágyhoz kötöttségre és/vagy kórházi kezelésre. Minden jegy, amelyben bolygó helyezkedik el potenciálisan érzékenyebb testrészt jelöl, amelyből nem feltétlenül fejlődik ki betegség. Betegségeket az előbbiekben felsorolt betegségházakkal domináció, pozíció vagy (főleg feszültséget okozó) fényszögek révén kapcsolatba kerülő, illetve egyébként támadott bolygók jelezhetnek.

Az általam vizsgált képletében az Ascendens a Bak jegyben helyezkedik el, ami önmagában gyengébb életerőt, gyengébb ellenállóképességet hozhat magával főként gyermekkorban. Mindazonáltal a Bak jegy nagyfokú szívósságot is ad B.-k a gondok átvészeléséhez. A Bak érdekeltséggel rendelkező emberek talán az önfegyelmüknek és mértékletes életmódjuknak köszönhetően igen magas életkort is megélhetnek. Általánosságban regeneráló képességük gyengébb mint pl. a sok tüzes érdekeltséggel rendelkező embereknek. Gyógyulásukat sokszor pesszimista beállítottságuk hátráltatja.

A Bak Ascendens révén B. érzékeny testrészei a fogak, a csontok, a bőr, a térdizületek, ura a Szaturnusz hajlamosít meghűléses betegségekre. Az első házas Vízöntő révén ehhez csatlakozik még az idegrendszer és az alsó lábszárak érzékenysége, az Oroszlán jegy feltételezhet szív és gerincproblémákat, az Ikrek jegy szintén idegrendszerrel, ezentúl légzőszervekkel és mozgásszervekkel, a Mérleg jegy vesékkel, hólyaggal kapcsolatos gondokat okozhat, a Rák jegy gyomor és női szervek problémáit hozhatja, a Nyilas jegy csípő, comb, máj problémákat jelezhet, a Skorpió jegy pedig a nemi szervek gyengeségét jelezheti, illetve baleseteket és operációkat valószínűsít.

A képletben az életet adó bolygó, azaz a hyleg a Nap. Az anaréta lehet a 8. ház ura a Merkúr, vagy a 8. házban álló Hold és Plútó.

Mint ahogyan azt dolgozatom első felében már leírtam, ebben a képletben igen erős a levegős jegyek (Ikrek és Mérleg) jelentősége, amit a tüzes jegyek követnek. A levegős jegyek dominációja a gyorsabb gyógyulás képességét adhatják ugyan, de nem valószínű, hogy meg tudják akadályozni akár súlyosabb betegségek kialakulását, mivel fényszögeik révén mindkét születési úr betegségre ezek közül is inkább krónikus, hosszan elhúzódó betegségekre, balesetekre és operációra determinált.

A Szaturnusz az első ház mellett nagy szerepet kap a 12. házban is (a 12. házcsúcs ugyan a Nyilasban áll, de a 12. ház nagy része a Bak jegyben helyezkedik el.), nem túl pozitívnak tekinthető konjunkcióban áll a 6., és 8. ház urával, ráadásul együtt quincunxszal támadják az Ascendenst.

Az első ház társura az Uránusz sem fest sokkal jobb képet. A Skorpió jegyben áll (8. mundánház) és egy közel sem egzakt semisextillel kapcsolódik a 8. házban álló Holdhoz, és van egy közel egzakt seskiquadrat kapcsolata a 12. ház Ikrek jegyben rangvesztve álló urával, saját urai közül a Mars a IV. házban, a Plútó pedig a 8. házban helyezkedik el.

A fentiek már magukban valószínűsítik az egészségügyi téren bekövetkező váratlan eseményeket, amelyekben operáció(k)nak, kórházi tartózkodásnak komoly szerep jut.

Amit én egészségügyi vonatkozásban tudok B.-ről azok (talán veleszületett Szaturnusz sextil Vénusz) szívproblémák, amelyek a mindennapi életvitelben nem akadályozzák, állandó gyógyszeres kezelésre emiatt nem szorul. B. ideges, hisztériára hajlamos lelkialkata miatt a szívprobléma egy-egy hisztériás roham hatására fokozottan jelentkezik - görcsös, fulladásos rosszullétek jelentkeznek. Ilyenkor szükség van Nitromin nevű szívgyógyszer bevételére.

Ezeket a problémákat könnyen jelezheti a Szaturnusz és Merkúr Oroszlán jegybeli pozíciója, ami megmagyarázhatja az ideges szívzavarokat, és jelzője lehet még azoknak a súlyos eseményeknek, amelyeket a következőkben fogok vizsgálni.

A két bolygó együttállása összeköti az I., a 6., 8., és 12. házakat egymással. Így utalhatnak arra a súlyos motorbalesetre, amelyben B. súlyosan megsérült. Betti 14 éves korában síkos úton nagy sebességgel motorozott, majd a motor megcsúszott és Betti hatalmasat esett. A balesetben Betti egyik lába térdnél teljesen, a másik részben leszakadt, megsérült a gerince, aminek következtében egy időre le is bénult. Szerencsére a gyors segítségnek és orvosi beavatkozásnak köszönhetően lábait sikerült megmenteni. Gerincsérülése meggyógyult, bénasága elmúlt, lábai is tökéletesen regenerálódtak, újra megtanult járni. A balesetnek lelki következményeken túl láthatóan visszamaradt következményei nincsennek. Lábait tökéletesen tudja használni, térdei majdnem tökéletesen hajlanak, nincs sántítás. A balesetre műtéti hegeken túl már csak a főleg időjárás változásra jelentkező krónikus térdfájdalom emlékezteti. Az esést operáció és hét hónapos kórházi kezelés követte. (Megjegyzésként teszem hozzá, hogy a baleset óta B. retteg a motorozástól, és amikor évekkel később (2000. május) ismét hajlandó volt felülni egy motorra (ezúttal utasként) szintén balesetet szenvedtek, amiben ismét sérültek a térdei és a medencéje is zúzódott.)

II.) Motorbaleset

1) Balesetre utaló tényezők a születési képletben

A baleset elemzése során ismét a Szaturnusz Merkúr együttállással kezdeném először. A rosszul álló Szaturnusz az Oroszlán jegyben már maga okozhat gerincproblémákat, mozgáskorlátozottságot, a 8. ház urával együtt állva pedig mutathatja, hogy mindez baleset (a Merkúr közlekedéssel való kapcsolata révén közlekedési baleset) következtében következik be. Ez a “páros” támadja az ascendenst, amely a Bakban helyezkedik el. Ez utalhat a közvetlen életveszélyre és a lábak, térdek súlyos sérülésére, a szülött életveszélyére, és az operációkra. A Szaturnusz már önmagában is, de a 12. házzal való kapcsolata révén megerősítve feltételezi a tartós ágyhoz kötöttséget, kórházi tartózkodást. Mindezeket alátámaszthatja a születés társura az Uránusz, amely a 8. mundánházban a Skorpióban áll, ura a Plútó a 8. horizontházban van. Az Uránusznak két fényszögkapcsolata van: egy semiszextil a 8. házban álló Holddal, és egy seskiquadrattal kapcsolódik a 12. ház urához, amely a 3. mundánházban (kisebb utazások) házában áll exilben. Ez már szinte biztossá teszi, hogy egy váratlan (Uránusz) közlekedési (Ikrek) baleset következményeként operációkra kerül sor (8. ház) és hosszabb kórházi tartózkodásra és rehabilitációra kényszeríti a szülöttet. Az Uránusz részvétele az eseményekben szintén mutathatja a központi idegrendszer sérülését, ami ideiglenes bénasághoz vezetett, esetleg a rossz pszichés állapotot is, amely a balesethez vezetett.

A továbbiakban a balesetre mutató tényezőket vizsgálnám szolár horoszkópok és szekunder direkció segítségével.

2) Balesetre utaló tényezők a segéd horoszkópokban

Én baleset szempontjából főként 8. házas érdekeltségeket kerestem, amelyek a születési urakkal vagy egyéb személyes bolygókkal kapcsolódtak össze. Ezen túl a sérülések jellegét is igyekeztem figyelembe venni.

Az adott évre készített Nap visszatérési képletében (ábra, 22. oldal) a Nap az Ascendensre került, őt a VII. házból szembenállással támadja a Szaturnusz a Vízöntő jegyből. A Nap együttállása az Ascendenssel jelzi, hogy ez egy fontos év a szülött számára, mégpedig a Szaturnusz jóvoltából egy megpróbáltatásokkal, korlátozásokkal teli év, amely esetleg veszélyes is lehet a szülöttre, (a Nap esszenciális jelentése miatt) a szülött egy férfi hozzátartozójára, vagy mindkettőre. (B. nagypapája 1992. februárjában meghalt, így ez a visszatérési képlet vonatkozik erre az eseményre is. B. és a nagypapája nagyon közel álltak egymáshoz, így B.-t ez az esemény nagyon megviselte.)

Szolár horoszkóp - 1991. július, baleset éve

A szolár képletben egyébként kiemelkedik az 5. és 6. házak jelentősége. Két bolygó (Jupiter, Merkúr) áll az Oroszlán jegyben, amely analógiában áll a mundán 5. házzal, és még két bolygó áll a szolár képlet 5. házában (Plútó, Hold). Szintén két bolygó áll a Szűz jegyben (Mars, Vénusz), amely a mundán 6. házzal analóg, és két bolygó (és a felszálló Holdcsomópont) áll a visszatérés 6. házában (Uránusz, Neptunusz). Az 5. ház foglaltsága jelezheti B. megismerkedését a jövendőbeli férjével (1992. április) és a közelgő gyermekáldást. Ugyanakkor az Oroszlán jegye a szolár képletben a 2. házat foglalja el. A 2. házban álló két bolygó egyike a radix 8. ház ura, a másik pedig a radix 12. házé. Egészségügyi szempontból fontos még a szolárban a Mars, a Szaturnusz és a Hold megélénkülése. A Mars csak negatív aspektusokat sugároz. Nem áll messze (csak három foknyira) a 3. ház csúcsától, és innen egy quincunx fényszöget sugároz az Mc felé, egy szintén 150 fokos szöget zár be a Szaturnusszal, és quadrattal támadja az ötödik házban álló Holdat. A radixban az előbbi bolygók közül csak a Holddal van eredetileg kapcsolata, mégis figyelemreméltó ez az élénk “sugárzás”. A Mars jelzője és aktiválója lehet, baleseteknek, erőszakos cselekményeknek. Ráadásul a Mars a radixban is a 3. ház, azaz a számunkra most fontos kisebb utazások, közlekedés, közlekedési eszközök jelzője. A Szaturnusz szintén “negatívan van fényszögelve”. Szembenállással támadja a Napot, amely a szolár Ascendensen áll (Ez már jelezhet bajt a szülött egészsége szempontjából, bár a Nap nem kap több támadást a képleten belül), továbbá feszültséget okozó fényszöggel kapcsolódik a Marshoz. Nem jelent túl sok jót a Szaturnusz Holddal bezárt szextilje sem, mert a radixban a Hold betegség, baleset, operáció szignifikátor és ugyancsak a radixban a két bolygó között 45 fokos fényszög áll fenn. A szextil talán csak enyhítheti a negatív hatásokat, de mindenesetre újra megteremti a radixban már fennálló kapcsolatot a születési úr és a Hold között.

A 12. házban egyedül a szaturnuszi jellegű leszálló Holdcsomópont áll, amely jelezhet a 12. házhoz fűződő sorsszerű megpróbáltatásokat.

A szolár és radix képleteket összevetve látjuk, hogy a radix Ascendens 6 fokos pontossággal együttáll a szolár Descendenssel és fordítva. Mivel Nap visszatérési képletről van szó, és a szolár Nap együttáll a szolár Ascendenssel, így a visszatérési képlet Ascendense természetesen együttáll a radix Nappal is. A tengelyek egybeesése alátámasztja azt, hogy ez egy fontos év a szülött életében.

 

 

A baleset évére készített szolár és a születési képlet összevetése

Ami jelezheti azt, hogy ez az év nem teljesen lesz örömteli, az a Plútó megélénkülése. A Plútó a radix X. ház egyik ura a Nap visszatérési képletben saját jegyében a Skorpióban áll, és két fokos pontossággal ráállt a radix MC-re. Így quadratot zár be a radix Merkúr (8. ház ura) Szaturnusz (szül. úr) együttállással. A Plútó a születési képletben maga is a 8. házban áll. A visszatérés IC-je szintén tág együttállásban áll a radix 8. házban álló Plútóval. Ez már kettős utalás arra, hogy B. életében, egészségében, a család egységében, esetleg a család egzisztenciájában is komoly változások következnek be.

Lényeges lehet az a 45 fokos fényszög, amit a szolár Plútó zár be a radix Holddal. Ugyan csak félfényszög, de teljesen egzakt, és véleményem szerint így van hatása B. egészségére.

A szolár Uránusz (amely a radixban a születés másodura) a radix 12. házból szintén quadratolja a radix Plútót.

A Nap visszatérés Marsa együttáll a szolár Vénusszal a szolár 3. ház csúcsán. A szolár 3. házcsúcs pedig 5 fokon belül együttál a radix 8. ház csúcsával, így ismét megteremtődik a kapcsolat a közlekedés és a 8. ház témái között. A szolár Mars mindezeken túl negyedfényben áll a radix Marssal, ami a radix 3. és X. házak ura. A Mars a 3. házzal kapcsolatban nem okoz túl sok jót, jelzője lehet közlekedési baleseteknek.

A szolár képlet Szaturnusza a radix I. házban a Vízöntő jegyében áll és tág szembenállással támadja a születési képlet Napját.

A szolár 6. ház bekerült a radix 12. házba, a szolár képlet 12. házának csúcsa pedig egzakt együttállásban az Ikrekben (mundán 3. ház –közlekedés háza) együttáll a születés 12. házának urával a Jupiterrel.

Visszatérnék még a szolár Plútó quadratjára a radix Merkúrhoz és Szaturnuszhoz, valamint a szolár Uránusz quadratjára a radix Plútóhoz. B. állítása szerint a motorbaleset nem teljesen a véletlen műve volt. Barátja halála és nagypapája betegsége miatt idegileg nagyon ki volt borulva. Öngyilkos gondolatokat forgatott a fejében, ezért szándékosan hajtott az útviszonyok által megengedettnél gyorsabban. Nem igazán találkoztam még ilyen esettel az ismeretségi körömben, de az Uránusz-Plútó-Merkúr-Szaturnusz quadrat kapcsolódások jelezhetnek zavart a gondolkodásban, idegösszeroppanást vagy “hajlamot” arra, hogy a szülött valamilyen módon ártson magának. Már csak azért is, mert mind a négy bolygó kapcsolatban van valamilyen szinten a 8. házzal. A Plútó pozíciójából adódóan, a Merkúr dominációja által, az Uránusz a jegyhelyzetén (Skorpió) és urának a Plútónak a helyzetén keresztül, míg a Szaturnusz a Merkúrral való együttállás révén kapcsolódik a 8. házhoz. A Szaturnusz és az Uránusz ezeken túl ráadásul a születés urai. Amelyeknek kapcsolata a 8. házhoz jelentheti azt, hogy a szülött életveszélybe sodorhatja magát. Ezt segíti elő a Szaturnusz Merkúr együttállás Ascendensre vetett negatív fényszöge is.

A Neptunusznak sem a szolárban, sem a radix és visszatérési képlet összevetésekor nem aktiválódik számottevően. A szolár horoszkópban ugyan együtt áll a születés másodurával az Uránusszal, és sextilben a Plútóval, de a radixban a Neptunusz és Uránusz között nincs fényszögkapcsolat. Ezen kívül a születési horoszkóp Neptunusza kapcsolódik össze a szolár horoszkóp Napjával. Ez a pozíció viszont egész életében elkíséri a szülöttet, az összes szolárképletében jelen lesz. Ezért én azt hiszem hogy B. egész életét végigkíséri majd az a szerelmi ügyeit és egész életvitelét jellemző zűrzavar, amit én eddigi ismeretségünk alatt tapasztaltam.

Ha megnézzük az ugyanerre az évre készült progressziós horoszkópot, szintén van néhány utalás arra, hogy ez az év veszélyeket rejtegethet B. számára.

 

 

 

 

 

 

 

Progressziós horoszkóp - baleset éve

A progressziós horoszkóp Ascendense a radixhoz képest a Bak jegyből a Vízöntő jegybe került. B. életében előtérbe került a kamaszos szabadságvágy, lázadás és a Vízöntő urán az Uránuszon keresztül a váratlan fordulatok lehetősége. Az Uránusz a Skorpióban áll a progressziós 9. ház csúcsán és quadratolja a progressziós Ascendenst. Szintén quadrat fényszögben áll az Ascendenssel szemben álló Nappal. Az Uránusz (a Skorpió jegy 8. házzal való analógiája révén) kapcsolatba kerül a 8. ház ügyeivel. A Neptunusz, a Merkúr és a Mars bolygók egy T-quadrattal kapcsolódnak egymáshoz, amelyben A Neptunusz és a Mars szembenállnak egymással és 90 fokos fényszöggel kapcsolódnak a Merkúrhoz. A Merkúr a radixban a 6. és 8. házak ura, a Mars a 3. és 9. ház ura. A Mars ezenfelül az Ikrek jegyben áll, ami a 3. mundánházzal, a Merkúr pedig a Szűz jegyben áll, ami a 6. mundánházzal analóg. Ez a “háromszög” jelzője lehet a zavaros gondolkodás miatt elkövetett vagy bekövetkezett cselekedeteknek. (A Neptunusz egyébként is nagyon megélénkült a szekunder direkcióban.) Így mindenképpen megteremtődik a kapcsolat a 3. ház által képviselt és a 6.,8. ház által képviselt dolgok között.

A progressziós Merkur 150 fokos fényszöggel támadja az Ascendenst, ami szintén veszélyezteti a szülött egészségét és feltételezheti a balesetet és/vagy operációt. A progressziós horoszkópban azért vannak olyan segítő fényszögek, amelyek a segítik B.-t a várható nehézségeken sikeresen túljutni. Ilyen lehet a Hold trigonja a Naphoz és a Neptunuszhoz, és a Mars sextilje a Naphoz (erőt ad).

A progressziós és radix összevetésekor a következő bolygóállások utalnak a várható balesetre, illetve az abból eredő sérülésekre (ábra a 26.oldalon):

  1. A radix horoszkóp születési ura az Oroszlán jegyben egy fokon belüli pontossággal “ráállt” a radix 8. ház urára a Merkúrra és együtt sugározzák 150 fokos fényszögüket az alapképlet Ascendensére, a Bakba, és quadratjukat a radix MC-re.
  2. A progressziós Merkúr együtt áll a radix 8. ház csúcsával a Szűzben, míg a progressziós 8. házcsúcs pedig a radixban amúgy is a 8. házban álló radix Holddal került együttállásba.
  3. A radix Uránusz majdnem egzakt szembenállásba került a progressziós horoszkóp harmadik házcsúcsával.
  4. A Mars a radix 3. ház ura a progressziós Mc-vel került szembenállásba.
  5. A progressziós Hold a Leszálló Holdcsomóponttal együtt közeledik a 3. házcsúcshoz a radixban, a progressziós Vénusz pedig a radix 6. házból 90 fokos fényszöget vet a radix 8. házbeli Holdra.

Szekunder direkció (progresszió) és radix összevetése - motorbaleset

Érdekes módon a progresszióban a 12. ház nem élénkült meg túl feltűnően. A radix 12. ház ura a progressziós Jupiter tág együttállásban áll a progressziós Vénusszal a radix 6. ház csúcsa körül, oppozíciót vetve a 12. házcsúcs környékére. A Szaturnusz - amit szintén figyelembe kell venni kell a 12. ház ügyeinek vizsgálatakor - pedig a Merkúrral áll együtt a VII. házban.

 

 

D) Kapcsolatok a képletben

I.) B. kapcsolatai nagyvonalakban

A születési úr a Szaturnusz a hetedik házban van (ami az Oroszlán jegy révén az ötödik mundánháznak felel meg), együtt áll a Merkúrral (ötödik, hatodik és nyolcadik ház urával), az együttállás szextilt képez a Jupiter (a tizenegyedik: barátok, nagyszülők, protektorok házának urával ami maga is az ötödik házban áll) és trigont alkot a tizenegyedik házban álló Neptunusszal. A képlet fő témája tehát egyértelműen az emberi kapcsolatok köré épül (5., VII., 11. házak) Szerelem, házasság, gyerekek, barátok. Ezek amik fontosak B.-nek az életben. A kapcsolatok minőségéről már a házakban elhelyezkedő bolygók minősége ad felvilágosítást. A Szaturnusz gyengén, rangvesztésben áll az Oroszlánban. Ez már maga adhat okot problémákra az emberi kapcsolatok, helyzete folytán talán leginkább a tartós kapcsolatok terén, de együttállása a Merkúrral már garantálja, hogy B. házassága(i), társas kapcsolatai nem lesznek zökkenőmentesek. Ez az együttállás előrevetíti több rossz házasság, a többszöri válás lehetőségét, de a Merkúr által talán az is elképzelhető, hogy B. élete, egészsége veszélybe kerül egy házastárs, partner miatt. Ezt erősítheti, hogy a Merkúr a VII. házból quincunxszal támadja az Ascendenst. A Vénusz és a Jupiter az Ikrek ötödik házban megadja a sok (már fiatalon elkezdett) szerelmi kapcsolat, házasság lehetőségét és egyben a gyermekek számát is megnövelheti. Ez ebben az esetben annál is inkább igaz, mert B. 18 éves korára már számtalan szerelmi kapcsolaton, és egy házasságon is túl volt, két gyereket szült, egyet pedig koraszülés miatt elvesztett. A Jupiter rangvesztésben van az Ikrek jegyében és szextil kapcsolatban áll a VII. házban elhelyezkedő urával a Merkúrral, amely még két negatív tartalmú ház, a 6. és 8. ház ura is. Így az ötödik ház tartalma megterhelődik a hatodik és/vagy nyolcadik ház tartalmával. Azaz ezek a szerelmi kapcsolatok nem túl jó minőségűek, gyakori a hűtlenség a felek részéről. Gyakori, hogy B. fiatalabb társat választ magának (a legújabb barátja nála hat évvel fiatalabb). Ezt okozhatja a Merkúr a VII. házban, de maga az Ikrek jegye is az 5. házban., Az is előfordul nem egyszer, hogy vele testileg és lelkileg durván viselkedő partnert talál magának. (Nap, Szaturnusz a VII. házban) Partnereit sokszor munkahelyén vagy munkatársai révén ismeri meg (hatodik ház ura a hetedik házban).

A Szaturnusz trigonja a Neptunusszal szintén mutatja a zavaros viszonyokat, a kölcsönös félrelépéseket, a titkokat, csalódásokat a tartós(abb) kapcsolatokon belül is, és mivel a Neptunusz szembenállással összekapcsolódik az ötödik házban álló Vénusszal, így ezek a zavaros viszonyok szerelmi életére, barátaival és gyermekeivel való kapcsolatára is jellemzőek.

II.) Szerelem, házasság

A szerelem, szexualitás, szerelmi viszonyok témáját a horoszkópban az 5. ház, a tartós kapcsolatokat, házasságot, együttélést a VII. ház mutatja. B. életében szerelem elsődleges fontosságú. Képletében az 5. házcsúcs és a teljes 5. ház az Ikrek jegyébe esik. Ez hajlamosítja a őt arra, hogy állandóan új szerelmi élményeket szerezzen. “Halála” az unalom a szerelemben, bár maga hamar megunja az egyes partnereit. Az 5. házas Ikrek nem a hűségéről híres (persze a horoszkóp többi tényezőjét is alaposan meg kell vizsgálni), nehezen tart ki hosszabb ideig a partnerei mellett. Az akinek a 5. és VII. házát az Ikrek jegy tölti ki - és nincs valami stabilizáló tényező a képletében ami visszafogja az állandó változatosságra való igényt, - az az ember nagy valószínűséggel nem alkalmas a házasságra, vagy legalábbis nem lesz túl hűséges típus. B. 5. házában két bolygó áll a Jupiter és a Vénusz. Már maga az Ikrek jegy és ez a két bolygó is sok már korán elkezdett szerelmi kapcsolat és gyermekáldás lehetőségét adja. Ezek az ígéretek mint később is látjuk meg is valósultak B. életében. A szerelmi kapcsolatok illetve a házasság “minőségét” az 5. illetve VII. házak urai, ezek kozmikus és lokális helyzete, fényszögei és a házakban álló bolygók kozmikus helyzete, fényszögei határozzák meg.

A B. 5. házában álló Jupiternek nem túl jó a kozmikus helyzete, hiszen az Ikrek jegyben exilben van. Nincs túl sok fényszöge (szám szerint kettő) és egy bolygó fölött dominál. A Vénusz erőben van az Ikrekben. Mindkét bolygó sextil fényszöget zár be az 5. ház urával a Merkúrral, ami peregrin helyzetben áll az Oroszlánban egy negatívnak nevezhető konjunkcióban a születési úr Szaturnusszal. Ez a fényszögkapcsolat megadja a lehetőségét annak, hogy több szerelmi kapcsolatból is házasság lesz. Mivel ez a Merkúr a 8.. ház ura is, ez közrejátszhat abban, hogy a kapcsolatok többségének hamar vége szakad, illetve a házasság(ok) válással végződik(nek). A Merkúr fiatal embereket is jelent, az is lehet, hogy a partnerek egy jó része B.-nél fiatalabb lesz.

Mivel az 5. ház témáival kapcsolatban a szülött szerelmi életéről általánosságban már beszéltem, ezért a továbbiakban az adott évekre elkészített szolár illetve progressziós horoszkópok segítségével B. férjével való megismerkedését, házasságát és válását elemezném.

 

 

1) Találkozás a későbbi férjjel

A megismerkedés és szerelem kialakulásának idejére ugyanaz a szolár és progressziós horoszkóp vonatkozik, mint a motorbalesetre, de a könnyebb áttekinthetőség kedvéért ennél a témánál ismét bemutatom az adott évre vonatkozó szolár és progressziós horoszkópokat

B. eddig egyszer volt férjnél. Nagyon fiatalon ment férjhez - 16 éves korában - és ez a házasság nem tartott sokáig. Még nem volt 15 éves amikor megismerkedtek, és a megismerkedésük után több mint egy évvel házasodtak össze.

Szolár –1991. július megismerkedés éve

A megismerkedésük évére felállított szolár horoszkópban feltűnik az 5. ház hangsúlyozottsága. Az 5. horizontházban áll a Plútó és a Hold, az 5. házzal analóg Oroszlán jegyében pedig az születési horoszkópban az 5. házban álló Jupiter és a radix 5. ház ura a Merkúr található. A Hold a radixban a VII. ház ura, így megjelenése a szerelem és gyermekek házában jelezhet egy házassággal végződő szerelmi kapcsolatot, de a Hold esszenciális jelentése alapján gyermekáldás előrejelzője is lehet. A Vénusz és a Mars együtt állnak a szolárban a 3. ház csúcsán, ez a szexualitás megélénkülését vonhatja maga után. Azt is mutathatja ez a konjunkció, (amely egyébként 150 fokos fényszöggel támadja a szolár MC-t) hogy B. édesanyja nem lelkesedett túlzottan az események alakulása iránt és esetleg a nagyszülőkkel is összeütközésbe került ez ügyben (Mars együttállás Vénusz együtt quincunx fényszöget vetnek a VII. házban álló Szaturnuszra). Ez a szerelmi kapcsolat nem volt mentes a feszültségektől, amelyek a partnerek nehéz természete miatt jöttek elő és végül is váláshoz vezettek (a Nap oppozíció Szaturnusz I-VII. ház).

Szolár és radix horoszkóp összevetése - megismerkedés

A szolár 5. házcsúcs ráállt a radix 5. házban álló Jupiter bolygóra, a szolár Jupiter pedig a radix 5. ház urára a Merkúrra a VII. házban, amely az Oroszlán jegy révén az 5. házzal analóg. A szolár Szaturnusz az első házból szemben áll a radix Nappal és a szolár Ascendenssel.

A progressziós horoszkópban az 5. házban már távolodó konjunkcióban helyezkedik el a Jupiter és a Vénusz. A progresszióban egymáson kívül más bolygóval nem zárnak be fényszöget.

Szekunder direkció - megismerkedés

 

 

 

 

Progressziós és születési képlet összehasonlítása – megismerkedés éve

A progressziós Mars éppen rálépett a radix 5. ház csúcsára és szembenállásba került a születési horoszkóp Neptunuszával. A Mars energiát ad a ház ügyeinek, felszítja a szexualitást, a Neptunusz pedig elfátyolozza a valóságot. Ilyenkor fordul elő, hogy a szülött idealizálja a szerelmének tárgyát, “piedesztálra emeli a partnerét”, amiből később csak csalódások származnak.

2) Esküvő

A következő oldalon látható az esküvő évére elkészített szolár horoszkóp.

Az Ascendens a Nyilas első, Jupiter uralta dekanátusában áll. Ez az év a szabadságról, illetve annak a korlátozásáról szól. A radix születési úr a Szaturnusz szemben áll a Holddal ami a radix VII. ház ura, és qinqunxban a Nappal, ami a radix pozíciója folytán van kapcsolatban a VII. házzal. A Szaturnusz részvétele az eseményekben jelezheti azokat bekövetkező korlátokat, korlátozásokat, nehézségeket, amelyet az 1993. év májusban született gyermek gondozása, és az augusztusi házasságkötés jelent egy 16 éves kamasz számára.

Szolár horoszkóp – esküvő éve

A szolár MC a Mérleg jegyének első fokán áll, ami B. életében bekövetkező valamilyen nyílt kapcsolattal - itt házasságkötéssel - kapcsolatos eseményt jelez.

Az MC-t csak egy Nap szextil érinti a Rák jegyből, a család házából a IV. mundánházból.

A mundán VII. házzal analóg Mérleg jegyben áll a Jupiter és egy hatodfényt vet az Ascendensre. A másik “szerelembolygó” a Vénusz a VII. házában foglal helyet negyedfényt vetve a 9. házba, az “otthon” bolygójára a Marsra. Ez családdal kapcsolatos feszültséget generál B. életében, és jelölheti a két ember életének az összekapcsolódását. A Vénusz házpozíciója alapján jelezheti a váratlan gyermekáldás következtében megkötött házasságot és/vagy esszenciális természete alapján egyszerűen szerelmi házasságra is gondolhatunk. Természetesen a kettő együtt is elképzelhető, de ez a bolygóállás mindenképpen az emberek által általában örömtelinek tekintett szeretettel, szerelemmel, társas kapcsolódással összefüggő eseményt sejtet.

Szolár és a radix képlet összevetése - esküvő éve

A szolárt összevetve az alapképlettel a Nap helyzete miatt a Szaturnusz természetesen a radix Nappal is 150 fokos fényszöget zár be, és szemben áll a VII. házzal. A radixban a VII. házban álló szolár Merkúr két foknyira együtt áll a Descendenssel és szemben áll a radix Ascendensen álló Neptunusz Uránusz együttállással. Ez hirtelen változásokat okoz a B. életében, érdeklődésében. Ez az érdeklődés pedig a házasság és a család felé fordul (szolár Neptunusz, Uránusz trigonban áll a szolár Marssal, a radixban a családi élet jelölőjével). A Neptunusz jelezheti az elkövetkezendő élettel kapcsolatos idealisztikus elvárásokat. A zavarossá váló, csalódásokkal teli házasságot, amiben a következő három évben B.-nek része lesz. Az, hogy a házasságkötéskor valószínűleg még fennáll a szerelem, jelzi, hogy a szolár VII. házcsúcs együtt áll a radix 5. ház csúcsával, a szolár Vénusz a visszatérési horoszkóp VII. házából konjunkciót alkot a radix 5. házban lévő radix Vénusszal.

A visszatérési képlet MC-je a mundán VII. házban együtt áll a radix Holddal, ami változásokat jelez a szülött jövőjében, terveiben és családi állapotában is. A szolár Hold pedig a radix VII. házban áll, ezzel is alátámasztva a változásokat ezen a területen.

A retrográd szolár Plútó még mindig a radix MC orbiszán belül van, tehát még mindig érvényesül az életet felforgató, átalakító hatása.

Progressziós horoszkóp - esküvő éve

A progressziós horoszkópban szinte az összes bolygó fokozott aktivitást mutat. Az előző évi progresszióhoz hasonlóan a még mindig fennáll a T-quadrat a Neptunusz, Merkúr és Mars bolygóhármas között, de közben újabb T-quadrat is “keletkezett”, a Hold, a Nap és az Asc között. A Nap a progressziós Descendensen áll és tág konjunkciót alkot a Szaturnusszal. Ez maga jelzésértékű lehet egy potenciális esküvő szempontjából. A Hold viharos megélénkülése valószínűleg kapcsolatban áll a közeli gyermekáldással, de a radix VII. ház uraként fényszöggel kapcsolódva a születési VII. ház bolygóihoz (Nap, Szaturnusz, Merkúr) a házasságkötésre is utalhat.

Szekunder direkció és a radix összevetése -esküvő éve

A progressziós képlet és a radix összevetésekor látjuk, hogy sok a születési horoszkópban megtalálható bolygókapcsolat újra aktiválódik. Így a Nap-Neptunusz, Merkúr- Vénusz, Mars-Nap, Szaturnusz-Merkúr bolygók közötti fényszögek is ismételten aktiválódtak. Ezek ismételten kapcsolatot teremtettek az 5. és VII. házak által jelzett dolgok között. A progresszióban feszültséget okozó 45 fokos fényszöggel kapcsolódik össze a Nap és a Mars, a Merkúr és a Vénusz, ezek a bolygók a radixban szextil fényszögben álltak egymással. Tehát ez az időszak nem volt mentes a feszültségektől. B. élete pár hónap alatt gyökeresen megváltozott, felfordult. A Szaturnusz és Merkúr az összevetésben immár szűkebb együttállásba került az alapképlethez képest. A direkciós Nap és a radix Neptunusz immáron trigon fényszöget zárnak be egymással. Ez mutathatja a B. nagymamája részéről érkező segítséget, amit a pár a kisfiuk születése után és a házasságkötés után fokozottan jelentkezett, hiszen B. nagymamájánál laktak a házasságkötés után. A progressziós jelezheti B. édesanyjának fenntartásait a kialakult helyzettel kapcsolatban. Ha már megszületett a kisunoka, a család szerint a házasság volt a legjobb megoldás a fiataloknak. A házasságkötés révén B. névváltozására utalhat a szolárban a Plútó quadrat, illetve a direkciós Plútó quincunxa a radix 3. házcsúcshoz.

Bár a nehézségek ellenére a házasság jónak indult, mégis már B. jelleme és radix horoszkópja alapján vannak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy ez a házasság nem lesz tartós. Részint B. sem bírja ki egy helyen egy partnerrel sokáig, másrészt az elmondások alapján férje is hasonló kvalitásokkal rendelkezett. A férj rendszeresen megverte B.-t, a különköltözés után a felesége mellett új barátnőjét is a közös otthonba költöztette, míg végül 1997. novemberben elhagyta a családot. B. beadta a válópert és 1998. júniusban kimondták a válást.

3) Válás

A következőkben a különköltözés és válás évére elkészített szolár és progressziós horoszkópokat vetném össze a születési képlettel.

Szolár horoszkóp - válás éve

A szolárban az Ascendens a Skorpió jegy utolsó fokait fogalja el, tulajdonképpen az egész első házat a Nyilas jegy alkotja. A Plútó már a Nyilas jegyben van, de még együttáll az Ascendenssel. A Plútó az előző évek eseményeinél (pl. baleset) a radix MC közelében tartózkodott, ez több egyéb tényezővel együtt meg is hozta a változásokat B. életében (baleset, gyermekszülés, házasság, vetélés, költözés stb.). Most a tranzit Plútó retrográd mozgásban már jócskán elhagyta a születési MC hatókörét, de a válás évére készített szolár képlet Ascendenssel együttálló Plútója erre az évre ismét gyökeres átalakulásokat ígér. Ez végül is be is következett, mert B. egyedül maradt két gyermekével. A férj elköltözése és a válás után egy keresetből nem tudta fenntartani a háztartást és eltartani két kisfiát is, ezért visszaköltözött nagymamája házába. Alkalmi és idénymunkákkal keresett pénzt, de gyakran naponta több órát is ingáznia kellett.

A szolár horoszkópban a családot, otthont jelképező Mars (a mundán VII. házban) szemben áll a szülöttet magát és a házasságot is képviselő Szaturnusszal. Itt tehát a család, otthon feszül szembe B.-vel magával illetve a házasságával.

A szolár Merkúr Vénusz együttállás a szolár 9. házban szemben áll a szolár 3. házban elhelyezkedő Hold Jupiter együttállással. Ez többszörösen jelzi jogi-, peres ügy lehetőségét ebben az évben. A 9. ház érdekeltsége, a Merkúr-Jupiter szembenállásból a 9. és 3. ház között szintén következtethetünk jogi ügyre. A 9. ház csúcs az Oroszlán jegyben áll. Az Oroszlán jegyen keresztül összekapcsolódik a mundán 5. ház és a radix VII. ház jelentésével, a per összefügghet tehát a szerelemmel, házassággal. A Vénusz közel egzaktan, a Merkúr tág quadrattal támadja az Ascendenst a 9. házból. Ez ismét utalhat a válóperre a házasság, szerelem, család szétesésére.

A Neptunusz a radix 2. ház ura a szolárban a 2. házban tartózkodik oppozícióban a Nappal. Ez zavarokat visz a pénzügyekbe, ami nehézséget okoz B.-nek. A Nap a 8. házból trigonnal kapcsolódik az Ascendenshez és a Plútóhoz, energiájával támogatja a szülöttet.

A szolár és a radix képlet összevetésekor (ábra köv. oldal) azt látjuk, hogy a radix első házban egy három tranzit bolygóból álló csoportosulás áll. A szolár Neptunusz szemben áll a születés Napjával, a szolár Hold Jupiter együttállás pedig a radix Szaturnusz Merkúr együttállással képez konjunkciót.

 

Szolár és születési horoszkóp összevetése - válás éve

Itt ismét előtérbe kerülnek a kapcsolati témák, a szerelem, házasság elmúlása.

A radix Ascendenst 90 fokos szöggel, az MC-t sesquiquadrattal támadja a szolár Szaturnusz. A Szaturnusz egyrészt a radixban születési úr, másrészt a VII. ház egyik jelölője. Így jelezhet egy a házasságban bekövetkezett nehéz időszakot.

A szolár Asc-Desc tengely a radix képlet X. és IV. házába esik. Ez a munkahely, otthon témáját helyezi előtérbe. és a szolár Plútó szemben áll a radix Marssal a radix IV. házban, ez jelezheti a családi egység szétszakadását.

 

 

 

Progressziós horoszkóp - válás éve

A progresszióban a Szaturnusz a Nappal konjunkcióban szintén támadja az Ascendenst, itt szembenállással. Ha a Nap bolygót a férj esszenciális megfelelőjének tekintjük, a Nap együttállása a Szaturnusszal és oppozíciója az ascendenssel szintén jelezhet feszült viszonyt férj és feleség között, és korlátokat a szülött számára. A Mars és Neptunusz nagyon megélénkült a direkciós képletben. Ez a bolygóállás hozta talán felszínre az eddig rejtett, elnyomott területeket, a Mars energiájával felszabadíthatta az addig sem mindig nyugvó családon belüli indulatokat.

Az Uránusz és Vénusz a radixban ugyan nincs fényszögkapcsolatban egymással, trigonjuk a szekunder direkcióban okozhat hirtelen szerelmi fellángolásokat, vonzódást. Ez aspektus nem csak a progressziós Uránusz és progressziós Vénusz között áll fenn, hanem a progressziós Vénusz és a radix Uránusz között is. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a kapcsolat csak a férj hibájából bomlott fel.

Progressziós és a radix képlet összehasonlítása -válás

A direkciós képlet Ascendense nem csak a progressziós Szaturnusszal áll szemben, hanem a radix Szaturnusszal is oppozíciót alkot. Ez a születési Szaturnusz hatókörön belül szintén együtt áll a progressziós Nappal. Ez megerősíti a progressziós képletnél leírtakat. A direkciós Szaturnusz még mindig támadja az MC-t, immáron egy egzakt quadrattal, tehát az évekkel ezelőtt a motorbalesettel elkezdődött nehéz időszaknak még nincs vége, most a házasság van veszélyben. A Nap és Hold közötti semiquadrat fényszög szintén jelenthet feszültséget a házastársak között. A progressziós Merkúr 90 fokos fényszöggel kapcsolódik a radix Vénuszhoz. Ez jelölheti a házasság összeütközősét a szerelemmel. Megszűnt a szeretetteljes kommunikáció a kapcsolaton belül. A direkciós Mars együttállása a Vénusszal szexuális feszültséget indukálhat, de egy fiatal férfival való kapcsolatot is mutathat.

 

III.) Gyerekek

Gyermekeit nagyon fiatalon szülte, és bár nagyon szereti őket, részint természetéből, részint anyagi helyzetéből következően nem tud (benyomásom szerint nem is igazán akar) felelősséget vállalni gyerekeiért. A gyerekek nem voltak előre tervezve, váratlanul jöttek. A föld jegyek (a felelősségteljes gondolkodás) gátoltsága, az 5. házas Ikrek Vénusz és Jupiter már maga hajlamosíthat a korai és bőséges gyermekáldásra. Úgy gondolom, mivel váratlan előre nem tervezett eseményről van szó, az Uránusznak szerepet kellett hogy kapjon az eseményekben. A radixban az Uránusznak csak egy félfényszöge, egy 135 fokos fényszöge van a Jupiterhez. Talán ez mutathatja a hirtelen gyermekáldás lehetőségét.

1.) első gyermek születése

Szolár horoszkóp - első gyermek születésének éve

A szülés évére felállított szolár és progressziós horoszkópban is eléggé megélénkült az Uránusz. A szolár képletben kapcsolódik mind a Holdhoz, mind a Jupiterhez, amely bolygókkal ha félfényszöggel is de a radixban is kapcsolódik és amely bolygók a gyermekáldással is kapcsolatba hozhatók. Ugyanígy a direkciós képletben is fényszögben áll sarokpontokkal, és gyermekáldást jelző bolygóval (Vénusz) egyaránt.

Ha megnézzük az első gyermek születésének évére felállított szolár horoszkópot, látjuk, hogy az 5. ház csúcsa a Vízöntőben helyezkedik el, amelynek az egyik ura az Uránusz. együtt áll a IV. ban a Neptunusszal. a Vízöntő másik ura a Szaturnusz (ami egyben a radix képlet születési ura is) a Vízöntő jegyben uralomban áll és oppozíciót alkot a radix 5. ház urával a Merkúrral. Ez újra megteremti a kapcsolatot a radixban együtt álló két bolygó között. Szintén kapcsolatot jelent a gyermek ház ügyeivel a Vénusz, amely a születési horoszkópban az 5. házban áll, most opponál a szolár 5. házcsúccsal.

A Szaturnusz az 5. házban jelezheti, hogy terhesség időszaka nem lesz könnyű a kismamának, de az is elképzelhető, hogy a születési úr egyszerűen csak a terhességet mutatja a gyermekek házában. Az Uránusz konjunkciója a Neptunusszal a IV. házban mutatja a zavaros, terhesség hírére hirtelen változó családi viszonyokat. Ezen együttállás quadratja a Holddal egyrészt a szülői akarat ellen lázongó de a Neptunusz ködfátyla miatt a jövőbe nem látó akaratot mutathat, másrészről ez a quadrat takarhatja a B. édesanyjának ellenérzését B. terhessége iránt. Az édesanya abortuszt akart. Az, hogy ez nem következett be és már a kórházban de sikerült lebeszélni az édesanyát az abortuszról, valószínűleg annak a 12. házból sugárzott Jupiter trigonnak köszönhető, amit az Uránuszra és a Neptunuszra vet. Segíthetett emellett a Vénusz és a Merkúr trigonja a Holdhoz.

Szolár- radix összevetés - első gyermek születése

A szolár és a radix összevetésekor azt látjuk, hogy a szolár Ascendens együtt áll a születési képlet Holdjával, ami az anyaság szimbóluma is. A szolár Szaturnusz a születési horoszkóp első házából éppen szemben áll a radix Szaturnusszal és trigonnal kapcsolódik a radix 5. házában álló születési Vénuszhoz. Ez aktiválja az alapképletben már meglévő kapcsolatatot a két bolygó között. Ez vonatkozhat a gyerekszülésre, és/vagy a váratlan gyermekáldásnak köszönhető házasságkötést jelzi.

A progresszióban az elsődleges születési úr a Szaturnusz nem élénkült meg túlságosan. Még mindig együtt áll a szekunder direkciós Nappal, a radix Merkúrral, és még mindig quadratolja a radix Mc-t. A megpróbáltatások időszakának még nincs vége, és egy-két évig még tart a feszültségekkel teli időszak. (Amikor a progressziós Szaturnusz pontos együttállással elérte a radix Merkúrt, megtörtént a gyermek születése után a házasságkötés is.)

Szekunder direkció - első gyermek születése

A progresszióban az 5. házban álló két bolygó a Jupiter és a Vénusz szextil fényszögbe kerültek a Holddal, és “felébredt” az eddig szunnyadónak látszó Uránusz is, (amely a radixban a születés másodura), a progressziós képletnek pedig ura. Quadrattal támadja a progressziós horoszkóp Ascendensét és Napját is, trigonnal kapcsolódik a Vénuszhoz és szextillel a Merkúrhoz. Ez megint csak jelzője lehet a hirtelen gyermek és házasságtéren, felfordítja B. életét.

A Mars a IV. házból oppozícióban áll a Neptunusszal. A jövő a homályos, ködbe vesző. B. a családot érintő döntéseket nem biztos, hogy két lábbal a Földön állva hozta meg.

A két kisfiú egyébként nagyon értelmes és intelligens, sokoldalú érdeklődéssel (Jupiter és Vénusz az Ikrekben). B. elszakadását a gyerekektől, állami gondozásba kerülésüket jelezheti a Vénusz szembenállása a Neptunusszal a mundán 12. ház urával az ötödik házból, vagy a 12. ház urának a Jupiternek elhelyezkedése az ötödik házban, esetleg az 5. ház urának a Vénusznak az együttállása a 12. házban szintén szerepet kapó Szaturnusszal.

2.) második gyermek születése

A második kisfiú születése szintén nem volt előre betervezve. Az Uránusz ismét eléggé aktivizálódott mind a Nap visszatérési képletben, mind a progressziós horoszkópban. Mindkét képletben fényszöget alkot a Holddal és a Vénusszal, ráadásul az előző gyermek születésének idejére érvényes szolárhoz hasonlóan erre az évre érvényes szolár horoszkópban is feszültséget okozó fényszögben áll a Nappal.

Nap visszatérési képlet - második gyermek születése

A 2. gyermek születésére felállított szolár horoszkópban az Ascendens, és a bolygók elhelyezkedése alapján megint csak a család kerül előtérbe. A radixban az 5. házban álló Vénusz és annak az ura a Merkúr a szolár Ascendensen állnak és itt az első házban áll a Nap is. Ez maga jelezhet gyermekáldást, hiszen az első ház csúcsa a Rákban áll, ami maga egy termékeny jegy, az uralkodója a Hold pedig igen erős, mert emelten áll a Bikában és sok fényszöget alkot, többek között oppozíciót vet az 5. házban álló Plútóra és 120 fokos szöget zár be az első házban álló Nappal. Amint a radixban, az 1995. évi visszatérésben is a IV. házban áll a Mars, az 5. házban pedig a Jupiter. A Jupiternek csak két 135 fokos fényszöge van az Ascendensen álló Vénusszal és Merkúrral. Ezek a bolygókapcsolatok elősegíthetik a gyermekáldást, de az első házban álló bolygók támadottsága a VII. házból már házassági problémákat is felvethet. Annál is inkább, mivel a szolár képlet Ascendense és rajta a Vénusz Merkúr konjunkció éppen együtt áll a születési horoszkóp Descendensével.

Szolár és radix összevetése - második gyermek születése

A VII. ház egyben a 2. gyermekház is. A szolár Vénusz trigonja a radix MC-hez, a szolár Jupiter radix X. házbeli pozíciója illetve a radix Jupiter és szolár MC közötti quadrat jelezheti az anyává válást. Ezzel együtt (az alapképlet születési uraként) a szolár képlet Szaturnusza összekapcsolódik a radix Jupiterrel. A család ismételt bővülését jelezheti az, hogy a Mars két fok eltéréssel ráállt a születési képlet Holdjára, illetve a Nap visszatérés Holdja lassan tág együttállásba kerül a radix IV. házban álló Marssal. Erre utalhat az is, hogy a progresszióban a Hold éppen a IV. ház csúcsán, az IC-n áll, a Vénusz pedig quincunxszal támadja a szekunder direkció MC-jét. A progresszióban a IV. és X ház mutat különösen nagy aktivitást.

Progressziós horoszkóp - második gyermek születése

3.) koraszülés

B.-nek 1994.-ben volt még egy terhessége, amely a 6. hónapban koraszüléssel végződött. Ez azért következett be, mert férje megverte. A bántalmazás miatt az újszülött kislány halva született. A gyermektémán belül ennek az eseménynek mutatnám be a szolár és progressziós horoszkópját.

Szolár horoszkóp - koraszülés

Az esemény időpontjára készített szolár horoszkóp Ascendense mundán 12. házzal analóg Halak jegyébe került és itt áll a radix képlet születési ura a Szaturnusz is. Ez már előreveti azt, hogy valamely 12. házas dolog ismét előtérbe kerül ebben az évben.

A Nap helyzete szerint 5. házas dolog is felbukkan ebben az évben. A Nap a visszatérési képletben a 6. háznak is az ura, így fölvetődik esetleg egy gyermek betegségének a lehetősége. A Skorpióban uralomban elhelyezkedő Plútó trigonja a Naphoz szintén valamely gyermekkel kapcsolatos balesetet, operációt, abortuszt, vetélést, koraszülést jelezhet.

A 12. házban a Szaturnusz kórházi tartózkodásra vagy valamilyen bezárt helyre utalhat talán gyermekkel kapcsolatban, hiszen a Szaturnusz szemben áll a 6. házban tartózkodó Vénusszal, ami a radix képletben az 5. házban áll. Mivel ez a Szaturnusz Vénusz szembenállás egy T-quadrat része, amelyben mind a Szaturnusz, mind a Vénusz quadratban áll a Marssal, feltételezhető, hogy ez a gyermekkel és kórházi tartózkodással összefüggő esemény valamilyen erőszakos, marsikus cselekménnyel kapcsolatos. Ugyan az oppozíció a Vénusz részéről oldva van egy Hold trigonnal és egy Merkúr sextillel, az eredmény mégsem megnyugtató, mert a Merkúr a Rákban áll peregrin helyzetben és szemben áll az urával, a Holddal. A Hold a pozíciója folytán a radix horoszkópban a 8. ház ügyeit képviseli.

A 11. házból oppozícióval támadja a Napot az Uránusz-Neptunusz együttállás, ami szintén utalhat nem várt, szokatlan negatív eseményre. E két bolygó a Bakban helyezkedik el, uruk a Szaturnusz a 12. házban áll. Vannak pozitív fényszögek is a képletben az 5. házzal kapcsolatban is, amelyek esetleg már a következő gyermek megszületésére utalnak a koraszülés után. Így a Nap trigonnal kapcsolódik az Ascendenshez.

A Jupiter erőben áll a Skorpióban, 120 fokos fényszögben áll a IV. házas Merkúrhoz, ami talán a család bővülésére is utalhat. Az 5. házcsúcs a Rákban van, ami igen termékeny jegy, tehát a bajokon túl mégiscsak várható egy újabb gyermek születése a családban. Ez végül is bekövetkezett, mert két-három hónappal az események után B. ismét terhes lett, ezután született meg a 2. gyermek.

A Nap visszatérési képletet összevetve a radixszal, szintén van néhány intő jel.

Szolár- radix összevetés - koraszülés

A radix Ascendensen áll a retrográd Neptunusz és Uránusz, amelyek egzakt 150 fokos fényszöggel támadják a Jupitert. A szolár Hold egyrészt az anyaság, másrészt a 8. ház jelzőjeként a radix 12. házban exilben áll a Bakban. A szolár MC együtt áll a születési képlet 12. házcsúcsával. Így összekapcsolódnak a 12. ház által jelzett dolgok (pl. kórházi tartózkodás) a családdal. A Mars belépett az 5. házba, és innen trigonba került a 8. házban álló radix Plútóval. Ez arra is utalhat, hogy a verekedésbe torkolló veszekedés szerelmi vagy esetleg közös pénzügyeken folyhatott. A szolár Vénusz az alapképlet 5. házából a 8. házcsúcsra és pontos 30 fokos fényszögbe került a Plútóval, ez is utalhat egy terhességgel, gyermekkel kapcsolatos problémára. A szolár Vénusszal szemben áll a Nap visszatérési képlet Szaturnusza a radix 2. házcsúcson áll szintén egzakt quincunxban a Plútóval. A visszatérési horoszkóp IC-je együtt áll a radix Jupiterrel, ez mutathatja a család bővülését, ami egy év múlva meg is történt.

A progresszióban szintén trigont alkot a Mars és a Plútó. Ez megerősíti a szolár által jelzetteket. Ez a fényszög fölerősítheti az indulatokat, koncentrált energiát generál. Az 5. házban álló Vénusz szintén trigonban áll a 8. házbeli Uránusszal. Ez a terhesség alatt előforduló hirtelen balesetet vagy erőszakot is jelezhet. Érdekes, hogy mind a szolárt és a radix képletet összevetve a tranzit Mars szembenáll a születési Neptunusszal, ez az állás megtalálható mind a progressziós képletben, mind a direkciós és születési Mars és Neptunusz viszonyában, a mi a zavaros és feszültséggel, vitákkal tarkított családi eseményeket jelzi.

Progressziós horoszkóp - koraszülés

A két képlet összehasonlításakor látjuk, hogy a Hold a IV. házcsúcsra került, tehát családi téren változások várhatók. A direkciós Mars a szolár Marshoz hasonlóan az 5. házcsúcsra került, veszélyt lehetőségét jelezve a már fennálló terhességre vagy a már megszületett gyermekre.

Progresszió- radix összevetés - koraszülés

IV.) Szülők, nagyszülők

Szülei hat hónapos korában elváltak. Édesapjával ezek után csak nagyon ritkán találkoztak. Édesanyjával való kapcsolata sem volt zavartalan. Ritkán találkoztak, gyakorlatilag külön éltek egymástól (a Plútó tág együttállásban áll a Holddal a 8. házban). B.-t anyai nagyszülei nevelték, akik mindent megtettek unokájukért, és nagymamája a mai napig támogatja anyagilag. (Neptunusz (11. ház nagyszülők háza, 2. ház ura) trigon Szaturnusz) A Hold semiquadratja a Szaturnusszal jelentheti az elutasítást az anya részéről, és nehéz gyermekkort.

B. elmondása szerint anyukájával gyermekkorában sokat veszekedtek és ha találkoztak, édesanyja gyakran megverte. Erre több tényező is utalhat. Egyrészt a X. házcsúcs (édesanyát jelölő ház) a Skorpió jegyben egyik ura a Mars a IV. házban áll, ami feszültségtől, heves érzelmektől, erőszaktól sem mentes családi életre utalhat, ami végigkísérheti B. egész életét. Segítséget jelenthet a családi gondokban a Hold trigonja és a Nap sextilje a Marshoz, bár véleményem szerint a Holddal való kapcsolat annak 8. házbeli peregrin pozíciója és a 6. házbeli társuralkodása miatt nem feltétlenül fékezi meg a szülők erőszakosabb vonásait. Második tényező lehet a X. ház másik urának a Plútónak a helyzete a 8. házban, amely szintén 120 fokos fényszögben áll a IV. ház urával a Vénusszal, ami szétrobbanthatja a családot. A nagyszülők valószínűleg nem kedvelték B. édesapját, ezt (is) jelezheti a Neptunusz Vénusz szembenállás a radixban. (A hallottak alapján joggal, mivel a hallottak alapján erőszakos ember (Mars a IV. házban)).

V) Barátok

A barátokat a képletben a 11. ház szimbolizálja. Ebben a horoszkópban a 11. házcsúcs még éppen a Nyilas jegyébe esik, így a ház ura a Jupiter. A házban a Neptunusz áll jó kozmikus helyzetben. A Neptunusz ura a Jupiter exilben áll az Ikrekben. B.-nek változó a baráti köre (Ikrek Jupiter). Kevés állandó barátja van, de azok önzetlenül segítik őt anyagiakban és tettekkel is. A Neptunusz oppozícióban áll az 5. házban álló Vénusszal, de ez a szembenállás mind a Vénusz, mind a Neptunusz oldaláról oldva van szextilekkel és trigonokkal egyaránt. Hajlamos beleszeretni férfibarátaiba, aminek a vége gyakran csalódás, de ezek a kívánt és/vagy realizált szerelmi kapcsolatok többnyire ismét barátságba fordulnak át.

 

 

E) Pénzügyi helyzet

Azzal kezdeném, hogy B. Bak Ascendense ellenére inkább a társas kapcsolatokat helyezi előtérbe, nem jellemző rá a munkamánia és a karrierizmus. Dolgos, szorgalmas, de nem munkamániás. Felszínes, mindig újra vágyó természete (és sokszor a munkatársakkal való összeférhetetlensége miatt) elég gyakran váltogatja a munkahelyeit. Ebben “segítik” a levegő jegyek, a stabilizáló tényezők hiánya életében. Ezt “támogatja” még a Merkúr MC-re vetett negyedfénye is. Jövedelme csak a fizetésből van, nem foglalkozik szerencsejátékokkal és nem spekulál. Valószínűleg a föld jegyek hiánya miatt nem érdeklik a szerencsejátékok, és mivel nem tud spórolni, kifolyik a kezéből a pénz.

B. radixában az anyagi javakat szimbolizáló 2. ház csúcsa a Halakban van. Mivel a házban nincs bolygó, ezért a horoszkóp általános vizsgálatán túl az anyagi helyzet megítéléséhez a ház két urát a Jupitert és a Neptunuszt kell vizsgálni.

A Jupiter nem túl jó kozmikus helyzetben az 5. házban az Ikrekben áll exilben, és csak két fényszög kapcsolata van: egy szextil az urával a Merkúrral, és egy seskiquadrat a születés társurához az Uránuszhoz. Ez a Jupiter “nagy szerencse” bolygójaként bár esszenciálisan is kapcsolódik az anyagiakhoz, nem tudja kifejteni jótékony hatását a pénzügyekben. Az Ikrek jegye miatt mindig lesz pénz, valahonnan, valahogyan mindig szerez pénzt (barátok, nagyszülők), de az ahogyan jött, úgy el is megy. Ez a Jupiter rossz kozmikus helyzete miatt nem osztogatja bőségesen az anyagi javakat. A Jupiter 5. házas helyzetéből adódik, hogy a pénzügyi gondok gyakran a szerelmi kapcsolatokból adódnak. Itt gondolhatnánk akár szerencsejátékra és spekulációkra is de ez nem jellemző B.-re. Annak ellenére, hogy a Jupiter – Uránusz fényszög alapot adhat hirtelen döntéseknek és extremitásoknak a pénzügyekben is. A pénzügyi gondok megjelennek a gyermeknevelésben is, hiszen B. gyermekei részben vagy egészében a pénzügyi gondok miatt kerültek állami gondozásba. A ház másik ura a Neptunusz a 11. házban a Nyilasban áll. Véleményem szerint ebben egyértelműen a nagyszülők és a barátok pénzügyi segítsége jelenik meg. Ezt támaszthatja alá a Neptunusz és a születési úr trigonja. De az, hogy a 2. háznak az ura a Neptunusz, a zavaros pénzügyeket is szimbolizálhatja. Ráadásul a Neptunusz ura a Jupiter, ami rossz kozmikus helyzetével nem segíti elő a Neptunusz jobb hatásainak zavartalan érvényesülését. Ha a Jupiter jobb kozmikus helyzetben volna, jómódot is hozna a szülöttnek, de én B.-t jelleme és e bolygóállások mellett azt mondom egész életében lesznek anyagi gondjai.

F) Szinasztria

A szinasztriában én B. az egyik éppen e dolgozat írása közben szakítással és szétköltözéssel végződött, viszonylag “hosszú” ideig (1,5 év) tartó, de zökkenőktől nem mentes partner kapcsolatát szeretném elemezni. B. partnerét ezután a keresztneve rövidítésével N.-nek fogom nevezni.

I.) N születési horoszkópjának elemzése

N. születési horoszkópja 1973.02.07. 19 óra 30 perc Békéscsaba

N. ascendense a Mérleg jegy első fokán áll. Ez alapban egy levegős, kapcsolatorientált jegy. Diplomatikus, az élet minden területén egyensúlyra törekvő. Ha megnézzük a képlet egészét, látjuk, hogy a levegős jegyek vannak túlsúlyban, dominálnak a kardinális, téli és pozitív jegyek. Házak közül a sarok házak és az élet házai szerepelnek a legnagyobb pontszámmal. A horoszkópban két bolygó kivételével az északi oldalon helyezkednek el a bolygók és főleg nyugaton.

Blygók a jegyekben és a házakban

N. nem bízza magát a véletlenekre. Életerős, energikus, kezdeményező típus, akinek fontosak az emberi kapcsolatok mind csak társasági, mind szerelmi téren. (Bár az Ascendensen álló Plútó adhat némi zárkózottságot.) Akaratos. Amit akar elér. Az élet házai miatt élvezi az életet, a szórakozást, a kocsikat, a nőket. De kapcsolataiban erőteljesen megjelenik az önösség is. (levegő jegyek, északi és nyugati oldal foglaltsága).

A B. képletéhez hasonlóan szinte teljesen hiányoznak a képletből a föld jegyek, de N.-nél a víz jegyek sem jelennek meg a horoszkópban. Tehát nem egy érzelmes, romantikus emberrel van dolgunk. Egy érdekre és közös érdeklődésre alapuló baráti kapcsolatban jó barát tud lenni, de a kapcsolataiban és a párkapcsolatokban sem képes a másik érzelmi igényeit megérteni és figyelembe venni.

A bolygók többsége erős függetlenség és szabadságvágyat generáló jegyekben áll (Mars a Nyilasban, Vénusz, Nap és Merkúr a Vízöntőben, Hold a Kosban, Szaturnusz az Ikrekben és levegős jegyként a Mérlegnek is van ilyen hatása: a Plútó és Uránusz a Mérlegben). Ez az ember nem tűri, hogy korlátozzák a szabadságában, nem szereti, ha beleszólnak a dolgaiba, és főleg ha számonkérik.

Az Ascendenst tág trigonnal támogatja a Vénusz és a Jupiter, tág quadrattal támadja a Mars, tág quincuxszal pedig a Merkúr. A Vénusz a születési úr és a 8. ház ura is a Vízöntő jegyben áll, amely szintén egy levegős jegy. Esszenciális természetéből adódóan ez a 120 fokos fényszög pozitív hatással lehet a szülöttre. Mégis csak visz valamennyi érzelmességet, harmóniát, ízlést, (a Jupiterrel együtt szerencsét) a képlettulajdonos életébe. A Vénusz ezen túl a 2. ház ura is, tehát ez a fényszög pénzügyi szerencsét szimbolizálhat, bár a Vízöntőben álló Vénusz kvadrátban a Plútóval, a Szaturnusz és Uránusz uralma alatt inkább pénzügyi problémákat jelez. Ami a költekezés és a zsugoriság váltakozásában nyilvánul meg.

Az Ascendenst érő Mars quadrat keménységet, versenyszellemet és ravaszságot ad N.-nek.

Az első házban két bolygó is tartózkodik: Az Ascendenssel együttállásban a Plútó, a második házcsúcs közelében pedig az Uránusz. A Plútó tüzet, energiát, a kapcsolaton belüli uralkodási hajlamot, esetleg zsarnokságot visz a szülött jellemébe. Az Uránusz pedig technikai, műszaki tehetséget, az új dolgok iránti érdeklődést ad (hobbija a számítástechnika, az informatika). Mindkét bolygó erőteljes szexualitást jelez az első házban. A Plútónál ezt kiemeli a trigonja az 5. ház csúcsa közelében álló Vénusszal, az Uránusz pedig az 5. ház uraként uralomcserében áll a Vízöntőben elhelyezkedő Vénusszal, másrészt 120 fokos fényszögben áll az uralma alatt az 5. házban álló Nappal és Merkúrral. Ez a szexualitás az Uránusz és a Vízöntő miatt tartalmazhat extrémebb, a konvencionálistól eltérő elemeket. Az Uránusz nagyon erős a képletben, hiszen sarokházban áll (még ha közel is van a 2. házcsúcshoz) és három bolygó fölött uralkodik, amelyből egyik a születési úr, másik a Nap. Az Uránusz és a Vénusz uralomcserében állnak egymással, így mind a Vénusznak nagy a befolyása az első ház képviselte ügyekre, mind az Uránusznak az ötödik ház ügyeire. Mindenesetre ez a bolygóállás jelezheti azt, hogy a különcség nem csak a szülött szexualitására, hanem egész személyiségére jellemző. Nem akar olyan lenni mint a többi ember, valamiben mindig el kell térni. Ezt a különbözőséget nem a megjelenésével, öltözködésével kívánja elérni, hanem mindig a legújabb mobiltelefonnal, a legnagyobb autóval , a “legspécibb” számítógép konfigurációval, stb. Ez is az Uránusz és a Vízöntő hatása.

Van még egy uralomcsere a képletben: a Szaturnusz és a Merkúr is egymás jegyeiben állnak. Így a Szaturnusz hatása szintén megjelenik az ötödik házban, a Merkúré pedig a 9. házban.

Az Uránusz Mars fényszög megerősíti a remek műszaki adottságokat, viszont agressziót, szabadságszeretetet és esetenként kiszámíthatatlanságot és zsarnokságot is hoz. Az Uránusz trigonja a Naphoz és a Merkúrhoz, de “ingadozó” esetleg extrémitásokban gazdag szexuális életet mutathat, de jelzi az eredeti személyiséget és gondolkodást, gyors észjárást, ravaszságot, kritizáló, kötözködő, provokatív hajlamot, makacsságot. Az Uránusz házhelyzetéből adódóan esetleg azt, hogy tudását autodidaktaként szerzi meg. A Vénusz a Vízöntőben mutatja a nőideált. A független, különleges, nem mindennapi nőtípus az ideálja, aki nem korlátozza szabadságában.

A Nap a Vízöntőben áll valamilyen módon különc, független személyiséget. A Nap helyzete miatt spekulációk, szerelem kiemelt helyet foglal el az életében. A Nap és Vénusz helyzetéből adódóan nehezebben tudja érzelmeit kimutatni, hűvösnek tűnhet. A Nap Szaturnusszal való kapcsolata talán egy kicsit visszafogja a különc hajlamokat és visszafogja a kicsapongó hajlamokat, a szerelmi kapcsolatok számát, bár még így sem lesz lelki furdalása, ha egy állandóbb kapcsolat mellett van lehetősége megismerkedni másokkal is.

A Hold a Kos jegy közepe táján helyezkedik el. Ez bolygópozíció is a függetlenség szeretetét jelzi. Türelmetlen és könnyen kijön sodrából.

Összességében én a hatalmas szabadságvágya és zsarnoki magatartása és állandó kritizáló hajlama miatt csak a függetlenségvágyát, csak a különcségét minden téren elviselni tudó, akaratát szó nélkül teljesítő nő jöhet számításba, aki meghagyja szabadságát, és nem akarja állandóan otthon tartani.

II.) A két ember horoszkópjának összehasonlítása

Amikor megvizsgáltam a két képletet, meglepődtem, hogy e két ember között létrejöhetett egy közel két évig tartó, együttéléses kapcsolat. Hiszen én úgy érzem, egyikük sem alkalmas hosszabb távú kapcsolatra. Mindkét szülött erősen független típus, még akkor is, ha B.-nek mindig szüksége van valakire, aki mellette van. Mindkét ember erőteljesen igyekszik érvényesíteni akaratát a kapcsolatokban, viszont nem tudják elfogadni a beleszólást az életükbe.

B. és N. születési képletének összevetése

(a belső körben Betti horoszkópja)

 

N. képletének összevetése B. radixával

(a belső körben N. horoszkópja)

1) Ascendensek

Ha összevetjük a két horoszkópot, látjuk, hogy a két képletben rengeteg ellentét van. Az Ascendensek nem állnak fényszögben egymással, sőt egymással diszharmonikus, qudrat kapcsolatban álló jegyekben helyezkednek el. (Bak és Mérleg). Ez már alapvetően a két személyiség összeférhetetlenségére utal annak ellenére - vagy éppen azért -, mert mindkettőjüknek fontosak az emberi kapcsolatok, a szerelem. De különböző dolgokat vártak el egymástól. A két MC között szintén nincs fényszögkapcsolat, de azonos trigonokráciájú jegyekben állnak. (Skorpió, Rák) Ez kisebb jelentőségű, mint az Ascendensek vagy az Asc-Desc egyezőség, inkább a vágyak és célok hasonlóságát mutatja. A két személyiségben fennálló ellentéteket nem kompenzálja.

Egyik személy Ascendense sincs kapcsolatban a másik személy születési urával, sem a másik képletében a szerelem házban elhelyezkedő bolygókkal. Ez nem támasztja alá egy tartós kapcsolat lehetőségét.

B. Ascendense együtt áll N. IV. házában lévő Jupiterrel. Ez vonatkozhat arra, hogy N. adott egy időre otthont, az otthonnal nem rendelkező, albérletből albérletbe vándorló B.-nek. B. ugyanis N.-hez költözött a megismerkedésük után. N. anyagilag is támogatta B.-t amíg az munkát nem talált magának. Házasság lehetőségét is fölveti ez a fényszög. Mivel ezt más fontos elem (egy B. Napjától N. Ascendensét érő sextilen és egy Betti Holdja és N. Ascendense közötti konjunkción kívül) nem támasztja alá az összevetésben, ez a dolog csak egy eljegyzésig jutott el. A Jupiterrel való fényszög kapcsolaton kívül B. Ascendensének csak N. Uránuszával van egy quadrat fényszöge. Ez nem egy harmonikus kapcsolat, mert valószínűsíti, hogy a megismerkedést nemsokára egymástól való elidegenedés és szakítás követi.

2) MC-k fényszögkapcsolatai

B. MC-jét három bolygó is quadratolja N. képletéből: a Nap, a Merkúr és a Mars. Ez a két ember nehezen fér meg együtt. Viták, veszekedés rendszeresen a napirenden vannak. B.-nek N. részéről örökös kritizálást és hajszolást kell elviselnie. Sohasem lehet jó, az amit csinál.

 

3) Napok fényszögkapcsolatai

Nincs harmonikus kapcsolat a két ember fővilágosítói közt sem. A szülöttek Napjai egymástól 150 foknyira elhelyezkedő jegyekben (Rák, Vízöntő), a Holdak pedig oppozíciós jegyekben állnak. Egymástól teljesen különböző egyéniségű, különböző érzelemvilágú emberek kapcsolatáról van itt szó.

B. Napját egy főfényszög éri, mégpedig N. Jupiterje áll vele szemben. Ez a fényszög megakadályozhatja a házasságot és meg nem értést mutathat a két ember között. Szintén az egyetértés hiányát mutatja az, hogy N. Napja oppozícióban áll B. Merkúr bolygójával. Tehát az MC-nél leírtakat kiegészítve valószínűleg B. is beleszól N. ügyeibe, ami vitákat generált az otthonban. Ez utóbbi fényszög is a tartós szerelem és a házasság törvényesítése ellen szól, hiszen a B. képletében a Merkúr a VII. házban helyezkedik el.

Hasonló hatást vált ki az, ha a pár egyik tagjának Napja szemben áll a másik tag Szaturnuszával. Ez a fényszög “jobb esetben nem engedi, hogy komolyabb kapcsolat alakuljon ki két ember között. Ha mégis kialakul a kapcsolat, a Szaturnusz természete miatt nehéz azt megszakítani. Még akkor is, ha az ellentétek miatt a szerelmet elidegenedés követi. Ebben az esetben a férfi Napja a szerelem jelölője is, míg B. Szaturnusza a Merkúr és a Nap mellett egyike a házasság jelölőinek. A Szaturnusz tulajdonosa uralkodni akar a Nap tulajdonosán.

 

 

 

4) A Holdak fényszögkapcsolatai

A páros mindkét tagjának Holdja kapcsolódik a másik Plútójához. B. Holdja együtt áll N. Plútójával, míg N. Holdja szemben áll a B. Plútójával. Ez a kapcsolat egyikük számára sem kedvező. Hatalmi harcokat folytatnak, csatároznak, megpróbálják megszerezni az uralmat a másik felett.

5) Szerelem és Házasság jelölők

B. képletében a szerelem jelölői a Jupiter és a Vénusz, házasság jelölői a Nap, Szaturnusz és a Merkúr.

A férfi szerelmi jelölői a Nap, a Merkúr és én a házcsúcshoz való közelsége miatt még a Vénuszt is ide sorolnám. A házasság jelölője pedig a Hold.

A két személy házasság és szerelem jelölői között diszharmonikus fényszög (szembenállás) van, amelyek nem valószínűsítenek hosszabb időtartamú kapcsolatot, vagy ha mégis, akkor az valamilyen kényszerítő körülmény miatt marad fönn. (pl. Szaturnusz fényszögkapcsolat valamely fővilágosítóhoz, Ascendenshez vagy születési úrhoz)

B. Merkúrja és Szaturnusza (VII. ház) oppozícióban áll N. Napjával (5. ház). B. Napja még szemben áll N. családot, otthont, apát jelölő bolygójával a Jupiterrel is, tehát családi életükben feszültségeket fedezhetünk fel.

Egyéb kapcsolat nincs a szerelem és házasság jelölők között.

Ami összehozhatta a két embert, az az erős szexuális vonzódás, amit kiváltottak egymásból. B. Marsa ugyanis trigon fényszögben áll N. Vénuszával és Plútójával. Csupán a szexualitás egyéb stabilizáló tényezők nélkül (pl. Asc-Desc megfelelés, kedvező Szaturnusz fényszög Ascendenshez vagy fővilágosítóhoz stb.) nem tartható fönn egy hosszabb távon is működő és jól működő kapcsolat.

6) N. bolygói B. képletében

A következőkben azt vizsgálnám meg, hogy a páros tagjainak a bolygói a másik horoszkópjának mely házaiban helyezkednek el. A 67. oldalon található első képletben látható, hogy N. horoszkópjából a IV. ház egy része és a teljes 5. ház a négy bolygóval együtt B. horoszkópjának első házába került. Ez a négy bolygó a Jupiter, a Vénusz, a Nap és a Merkúr. Ez a Vénusz- Mars trigonon túl megmagyarázhatja azt, hogy B. miért szeretett bele N.-be. N. Holdja a VII. házcsúccsal együtt B. 2. házában áll. Ez bizonyos változékonyságot okozhatott B. pénzügyeiben, de egyben azt is feltételezi, hogy B. a házasságot esetleg anyagi okokból szorgalmazta. Az N. Szaturnusza B. 5. házába került és szemben áll B. Neptunuszával. Ezzel keveredik a 9. és 5. ház jelentése. A Szaturnusz tulajdonosa gátlásokat visz B. szerelmi életébe, hiszen amíg együtt vannak, nem szabad(na) más felé kacsintgatnia, amit ő nehezen visel, ő pedig (a Neptunusz tulajdonosa) megcsalja a Szaturnuszt. A Plútót, az Uránuszt és a Neptunuszt a jelentéktelen generációs eltérés miatt nem vizsgálom. Érdekes ellenben az, hogy N. Ascendense B. 8. házába esik. Ez már előrevetítette a szakítás, az elválás lehetőségét. Végül N. Marsa B. 11. házának a végére került.

7) B. bolygói N. horoszkópjában

Fordítva, N. képletében az Ascendensre került B. Holdja (67. oldal 2. képlet). Talán B. nőiessége, háziassága ragadta meg N.-t. B. rendben tartotta a háztartást és rendszeresen főzött, amiben N. nek a szüleitől való különköltözése után nemigen volt része. B. bolygói közül három esik N. 9. házába, így újfent összekapcsolódik a 9. és az 5. ház jelentéstartalma. Talán tanulniuk kellett egymástól, mivel közös külföldi útjaik nem voltak. N. X. házába került B. Napja. B. támogatta N.-t munkájában. Végül B. Merkúr- Szaturnusz konjunkciója N. 11. házába esik. Azt hiszem B. baráti körével felélénkítette, szélesítette N. kapcsolatrendszerét és viszont.

 

 

 

Utószó

 

Nekem, mint asztrológiai utamnak még a legelején járó “műértőnek”, okozott némi gondot ennek a horoszkópnak az elemzése. Még így is, hogy a “könnyebb” utat választva, a múltban megtörtént eseményeket vizsgáltam egy számomra nagyon érdekes horoszkópban. Voltak dolgok, amik az első látásra nyilvánvalóak voltak (ez volt a kevesebb), és voltak olyan események, amelyeket jelenlegi tudásszintemen sehogyan sem tudtam összehozni a képletekkel. Rengeteg fejtörés, idő és energia árán volt amit végül is sikerült bolygókhoz, fényszögekhez, direkciókhoz kapcsolnom, volt amit nem. Ezért egyrészt már nem jutott időm és energiám az elemzés elején még betervezett életesemények vizsgálatára, másrészt dolgozatomban így bőven előfordulhat bele- és félremagyarázás. Ezek után minden rossz hátsó szándék nélkül legalább abban bízom, hogy e dolgozat olvasói az esetleges félreértések miatt bosszankodás helyett inkább jól szórakoztak az írásomon.

Eredetileg ennek az utószónak a konklúzió címet akartam adni, de konklúziót sajnos csak annyit tudtam levonni az írás és nem egészen két éves asztrológiai tanulmányaim során, hogy az igazi tanulás még csak most kezdődik.

 

Siklósi Gabriella

Irodalomjegyzék

 

Dr. Baktay Ervin : Csillagfejtés kézikönyve, Kairosz-Könyvfakasztó Kiadó

Dr. Balogh Endre-Trentai Gábor: Asztrológiai Aforizmák, Hungarovox Kiadó

Dr. Balogh Endre: Asztrológiai Etűdök, Hungarovox Kiadó

Bán Tamás: Orvosi asztrológia, Jegyzet

Friedrich Schwikert: Asztrológiai szerkezettan, Sindbad Kiadó

Asztrológiai szintézis, Sindbad Kiadó

Dr. Janák Lajos: A direkciók értékelése, Jegyzet

Synastria, Jegyzet

Dr. Nagy Róbert: Asztrológiai iskola, Új Elixír

Stephen Arroyo: Kapcsolatok és életciklusok, Bioenergetic

A horoszkóp értelmezése, Bioenergetic

Trentai Gábor: Beszéljünk másképp az asztrológiáról, Sindbad Kiadó

A horoszkóp kifejtéséről, Sindbad Kiadó

Üzenőfal

Vendég: Elloptad a cikkemet te geci kurva!a régi Mandala lapból Illett volna feltüntetni a forrást ! Legalább !
Vendég: Kedves Zsuzsa!Köszönöm szèpen a nagyszerű olvasnivalòkat.Jò egèszsèget kìvànok!Katalin
Vendég: Kedves Zsuzsa!

Olvastam a Trutina Hermetisz féle aszcendens meghatàrozàs mòdszeréröl.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a 3. mikor a radix hold és az Asc vagy Desc különbségét kell kiszàmolni, ott az Asc vagy Desc - st melyiket kell a szü

Vendég: vagy szívesen felvenném máshol a kapcsolatot
Vendég:
Vendég: Ha van kedve írjon nyugodtan ide
Vendég: Megakadt a szemem az előző vendég üzenetén. Nekem is jövő januárban kerül együttállásba a tranzit Szaturnusz, és Plutó az aszcendensemmel. Érdekelne milyen tapasztalatai vannak. Szívesen folytatnék eszmecserét:
Vendég: Bocsánat az előbbi bejegyzésben elfelejtettem írni, hogy a transit szaturnusz és plutó van a radix szerinti 12-es házban és onnan érik el jövő január közepén az ascendensemet, konjugálnak majd rajta..
Vendég: Kedves Zsuzsa! Bak 23 fokon van az ascendensem, és a plutó illetve a szaturnusz is a 12-es házban van, 2020 január közepén konjugálnak az ascendensemen....Radixom szerint szűsz-ben 8-as házban van a plutóm. Igyekszem a változásokat pozitívan


minden üzenet új üzenet